Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie
Nucleaire Geneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Hartscan na inspanning en na rust

Myocardperfusie scintigrafie na inspanning en na rust


Algemeen
De cardioloog heeft samen met u besloten om de doorbloeding en pompkracht van uw hartspier tijdens inspanning (dag 1) en tijdens rust (dag 2) te onderzoeken.

Dag 1

................................................ om ....................... uur
(melden bij de polikliniek Cardiologie, route 58)


Dag 2

................................................ om ....................... uur
(melden bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde, route 64)

Houdt u er rekening mee dat het onderzoek op beide dagen ongeveer twee uur duurt.

Verhindering
Tijdens de onderzoeken wordt er radioactieve vloeistof gebruikt. Deze radioactieve vloeistof wordt speciaal voor u klaargemaakt. Het is dan ook belangrijk dat u zich op de juiste manier voorbereidt en op tijd aanwezig bent. Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Cardiologie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 55.

DAG 1 - Inspanningsonderzoek

Voorbereidingen

Medicatie

Het kan zijn dat u voor het onderzoek tijdelijk met bepaalde medicijnen moet stoppen. Houdt u zich goed aan de instructies van de cardioloog. Meteen na het onderzoek mag u de medicijnen weer innemen. Neemt u ze daarom mee naar uw afspraak.

Eten en drinken
In de 24 uur vóór het inspanningsonderzoek mag u géén cafeïne gebruiken. Gebruik daarom geen:
 • koffie (ook geen cafeïnevrije koffie);
 • thee (ook geen cafeïnevrije thee);
 • cola (ook geen cafeïnevrije cola);
 • energiedrank;
 • chocolade;
 • paracetamol.
Op de dag van het onderzoek, voordat u naar onze afdeling komt, mag u géén zuivelproducten (zoals kaas, boter, melk) nuttigen. U mag wel licht ontbijten, bijvoorbeeld één belegde boterham of beschuit. Gebruik géén vet beleg (zoals worst of pindakaas). U mag wel zoet beleg eten. Drink er een glas sap, ranja of water bij.

Tijdens het onderzoek moet u juist wél een boterham met vet beleg eten. Neemt u daarom een boterham belegd met boter en bijvoorbeeld (pinda)kaas mee naar het ziekenhuis.

Advies voor diabetici
Als u diabetesmedicijnen gebruikt, raden wij u aan de dosering aan te passen aan het eetpatroon op de dag van het onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen met diegene door wie u behandeld wordt voor uw diabetes (uw huisarts of de diabetesverpleegkundige/internist van het ziekenhuis).

Rijvaardigheid
U mag na het onderzoek zelf naar huis rijden.

Voor vrouwen

Tijdens het maken van de scan mag u geen beugelbeha dragen.

Het onderzoek
Voor het inspanningsonderzoek krijgt u een infuus in uw arm. Om voldoende inspanning te bereiken zijn er twee mogelijkheden. Deze staan hierna beschreven. Uw arts beslist samen met de nucleair geneeskundige welk inspanningsonderzoek u krijgt.

Eerste mogelijkheid: op de fiets
U gaat fietsen op een hometrainer. Om de juiste inspanning te bereiken fietst u ongeveer 10 minuten. Gedurende de inspanning wordt er een hartfilmpje gemaakt. Ook wordt uw bloeddruk regelmatig gemeten. Als u de maximale inspanning heeft bereikt, wordt via het infuus de licht radioactieve vloeistof ingespoten. De radioactiviteit maakt het hart zichtbaar.

Tweede mogelijkheid: met behulp van een medicijn (meestal adenosine)
U gaat op een bed liggen. Vervolgens krijgt u via het infuus gedurende zes minuten een medicijn toegediend. Met het medicijn wordt het effect van een lichamelijke inspanning nagebootst.

Adenosine kan bijwerkingen geven, zoals:
 • een beklemmend gevoel op de borst;
 • hartslagverandering;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • kortademigheid;
 • misselijkheid;
 • een vol gevoel in het hoofd.
Deze symptomen zijn onschuldig en verdwijnen binnen een minuut nadat het infuus met adenosine is gestopt.

Gedurende de nabootsing van een lichamelijke inspanning wordt er een hartfilmpje gemaakt. Tijdens of vlak na de toediening van het medicijn wordt via het infuus de licht radioactieve vloeistof ingespoten. De radioactiviteit maakt het hart zichtbaar.

De wachttijd
De scan wordt ongeveer 30 minuten later gemaakt. Tijdens het wachten moet u de boterham opeten die u heeft meegenomen en krijgt u van ons een kopje koffie of thee met een stukje pure chocola. Dit bevordert de kwaliteit van de foto’s.

De scan
Tijdens het maken van de scan ligt u op uw rug. Uw handen legt u boven uw hoofd. Eerst draaien twee camera's langzaam rond uw borstkas. Daarna schuift u door een CT-ring. Het maken van de scan duurt ongeveer 15 minuten.

Na de scan kunt u weer alles eten en drinken. Ook mag u alle medicijnen weer innemen.

DAG 2 – Rustonderzoek

Voorbereidingen

Medicatie

Gebruikt u een maagbeschermer? Dan mag u deze op de dag van het onderzoek pas innemen wanneer de scan klaar is.

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek, voordat u naar onze afdeling komt, mag u géén zuivelproducten (zoals kaas, boter, melk) nuttigen. U mag wel licht ontbijten en/of lunchen, bijvoorbeeld één belegde boterham of beschuit. Gebruik géén vet beleg (zoals worst of pindakaas). Zoet beleg mag u wel eten. Drink er een glas sap, ranja, water, koffie of thee bij.

Tijdens het onderzoek moet u juist wél een boterham met vet beleg eten. Neemt u daarom een boterham belegd met boter en bijvoorbeeld (pinda)kaas of worst mee naar het ziekenhuis.

Advies voor diabetici
Als u diabetesmedicijnen gebruikt, raden wij u aan de dosering aan te passen aan het eetpatroon op de dag van het onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen met diegene door wie u behandeld wordt voor uw diabetes (uw huisarts of de diabetesverpleegkundige/internist van het ziekenhuis).

Rijvaardigheid
Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

Voor vrouwen

Tijdens het maken van de scan mag u geen beugelbeha dragen.

Het onderzoek
Bij het rustonderzoek krijgt u opnieuw radioactieve vloeistof toegediend, maar nu is er geen infuus nodig. In de tijd tussen de injectie en de scan (ongeveer 30 minuten) moet u de boterham die u heeft meegenomen opeten. Ook krijgt u van ons een kopje koffie of thee met een stukje pure chocola. De scan wordt op dezelfde manier gemaakt als op dag 1. Daarna is het onderzoek klaar. U mag weer alles eten en drinken. Ook mag u de maagbeschermer weer innemen.

Uitslag onderzoek
De nucleair geneeskundige stuurt een verslag van de scans naar uw behandelend arts. Deze arts bespreekt de resultaten met u.

Radioactieve stof en röntgenstraling
Voor het onderzoek wordt er gebruikgemaakt van een radioactieve vloeistof om uw hart zichtbaar te kunnen maken. De hoeveelheid radioactiviteit is gering. Ook de röntgenstraling die wordt gebruikt bij de CT-scan is minimaal. U hoeft zich geen zorgen te maken over de eventuele risico's van de straling.


Zwangerschap/borstvoeding

In verband met de radioactieve straling is het voor ons belangrijk te weten of u in verwachting bent of borstvoeding geeft. Voorzichtigheidshalve stellen wij het (ongeboren) kind zo min mogelijk bloot aan straling. Als u (mogelijk) in verwachting bent of borstvoeding geeft, neem dan vooraf contact op met de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dit kan op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Vragen
Wanneer u vragen heeft over het gebruik van medicijnen voor het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Zij zijn op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 55.

Heeft u andere vragen? Belt u dan met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dit kan op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 452-okt 21