Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp

Spaakverwonding

Spaakverwonding

Virtual Fracture Care

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De voet van u of uw kind is tussen de spaken van een fiets of rijwiel gekomen. Dit heet een spaakverwonding. We zien op de röntgenfoto geen breuk. Ook is er geen grote en/of diepe wond. We behandelen de spaakverwonding onder andere met drukverband.

Samenvatting
 • U of uw kind heeft een spaakverwonding aan de voet.
 • Op de röntgenfoto is geen breuk gezien, de wond is oppervlakkig.
 • We maken geen standaard poliklinische controle-afspraak, deze is over het algemeen niet nodig.
 • Na 3 dagen mag u het drukverband en de wondbedekking verwijderen.
 • Maak de wond daarna elke dag met de douche schoon tot deze dicht is.
 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van het drukverband kunt u vinden in de app.
 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur contact opnemen via de Breuklijn: (0314) 32 92 50.

De behandeling

Een spaakverwonding komt in Nederland vaak voor. We behandelen u of uw kind met een wondbedekking en drukverband.

0-3 dagen
 • Wondbedekking op de wond laten zitten.
 • Wanneer het drukverband los zit, dit vervangen door de tubigrip.
 • Bewegen van de voet op geleide van de pijn.
Na 3 dagen
 • Wond verzorgen volgens onderstaande instructies.
 • Zonder drukverband/tubigrip bewegen van de voet op geleide van de pijn.Instructies

Volg de volgende instructies voor een zo goed mogelijke genezing:
Instructies wondbehandeling na 3 dagen
Herstel
Drukverband opnieuw omdoen
Als u het drukverband heeft afgedaan, bijvoorbeeld om te douchen, en u wilt het opnieuw omdoen, bekijk dan het instructiefilmpje in de app. U kunt het benodigde materiaal opnieuw gebruiken of kopen bij de drogist.

Oefeningen
Het is belangrijk dat u of uw kind de voet en enkel beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de voet/ enkel, oefent u of uw kind ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.


Vragen?

U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.slingeland.nl.

Contact
De Breuklijn is op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer (0314) 32 92 50.


App Virtual Fracture Care

In de app Virtual Fracture Care vindt u meer informatie over uw letsel. Ook kunt u oefeningen vinden om het herstel te bevorderen. De app kunt u zowel in de Appstore (iPhone) als de Google Store (Android) vinden. U kunt ook de QR-code hieronder scannen met de camera op uw mobiele telefoon. U wordt dan automatisch naar de app verwezen.
Link naar virtual fracture app

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 2332 - nov 21