Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Operatie van beknelde elleboogzenuw

Operatie van beknelde elleboogzenuw

Ulnaropathie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uit onderzoek is gebleken dat uw elleboogzenuw (de nervus ulnaris) bekneld is en/of geïrriteerd is. Dit noemen we ook wel ulnaropathie. De neurochirurg heeft met u gesproken over een operatie om de beknelling/irritatie weg te nemen. In deze folder vindt u informatie over wat u van de operatie kunt verwachten en wat de risico’s zijn.

Beknelde of geïrriteerde elleboogzenuw

De beknelling of irritatie van de elleboogzenuw bevindt zich meestal ter hoogte van de elleboog. Daar loopt de zenuw aan de binnenkant van de arm in een groeve (sulucs). De zenuw is daar kwetsbaar voor beschadiging. Bij sommige patiënten is de zenuw extra beweeglijk en glijdt de zenuw bij het buigen van de elleboog steeds uit de groeve. Ook kan de zenuw in de verdrukking komen door een verdikte bindweefselband die over de zenuw loopt.

Een beknelde/geïrriteerde elleboogzenuw kan zorgen voor pijn en tinteling in de pink en in een deel van de ringvinger en voor krachtsverlies in de hand.

Behandelmogelijkheden


Afwachten

In veel gevallen kan eerst worden afgewacht of de klachten van de beknelling vanzelf of door het vermijden van intensieve armbewegingen, verdwijnen. Als de klachten daardoor niet overgaan, kan een operatie mogelijk helpen.

Operatie

Een operatie heeft tot doel de beknelling/irritatie te verhelpen. De operatie vindt plaats in de operatiekamer, meestal onder plaatselijke verdoving. Na de behandeling kunt u direct naar huis.

Voorbereiding op de operatie


Vervoer

Na de operatie mag u niet zelf naar huis rijden. Zorgt u er daarom voor dat iemand u na de operatie naar huis begeleidt.

Eten en drinken

U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u op de dag van de operatie gewoon mag eten en drinken.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie bij de hoofdingang. U wordt hier opgehaald en naar verpleegafdeling N2 gebracht.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de zenuw ter hoogte van de elleboog vrijgelegd. Soms wordt ervoor gekozen om de zenuw te verplaatsen.

Tijdens de operatie wordt de zenuw ter hoogte van de elleboog vrijgelegd.
Bron afbeelding: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)

Aan het eind van de operatie wordt de wond gehecht en uw elleboog verbonden met een drukverband.

De operatie duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Na de operatie


Direct na de operatie

Na de operatie gaat u naar verpleegafdeling F2. U krijgt een mitella waarin uw arm kan rusten. Deze moet u tot 5 dagen na de operatie dragen.

Naar huis

Als er geen bijzonderheden zijn, mag u direct naar huis.

Pijn

Als u pijn heeft, dan kunt u pijnstillers gebruiken (bijvoorbeeld paracetamol).

Drukverband verwijderen

Het drukverband kunt u na 5 dagen weer verwijderen. Plak vervolgens een pleister op de wond.

Hechtingen

De hechtingen kunt u na 10 dagen laten verwijderen door de huisarts.

Autorijden

U mag de eerste 5 dagen na de operatie niet autorijden.

Controle-afspraak

Na 6 tot 12 weken heeft u een controle-afspraak bij de neurochirurg.

Resultaat

Na de operatie nemen de tintelingen in de vingers meestal geleidelijk af. Dit kan een aantal maanden duren. Soms zijn de klachten na de operatie niet weg. Mogelijk is er dan sprake van ander letsel van de zenuw en kan de oorzaak van de klachten niet met een operatie worden verholpen.

Als de klachten al langere tijd bestaan en de tintelingen in de vingers zijn overgegaan in gevoelsstoornissen en krachtsvermindering, is er slechts een geringe of geen verbetering te verwachten na de operatie. De onaangename sensaties, zoals uitstralende pijn, verdwijnen dan vaak wel na een operatie.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo is er ook bij deze operatie een geringe kans op complicaties, zoals een nabloeding en infecties. Heel zelden neemt het krachtsverlies na de operatie toe.

Wanneer contact opnemen

Krijgt u koorts of blijft de wond bloeden, neemt u dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Heeft u nog vragen over de behandeling? Neemt u dan op werkdagen contact op met de secretaresse van de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2283-dec 23