Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Neurologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Operatie van beknelde elleboogzenuw

Ulnaropathie


Algemeen
Uit onderzoek is gebleken dat uw elleboogzenuw (de nervus ulnaris) bekneld is en/of geïrriteerd is. Dit noemen we ook wel ulnaropathie. De neurochirurg heeft met u gesproken over een operatie om de beknelling/irritatie weg te nemen. In deze folder vindt u informatie over wat u van de operatie kunt verwachten en wat de risico’s zijn.

Beknelde of geïrriteerde elleboogzenuw
De beknelling of irritatie van de elleboogzenuw bevindt zich meestal ter hoogte van de elleboog. Daar loopt de zenuw aan de binnenkant van de arm in een groeve (sulucs). De zenuw is daar kwetsbaar voor beschadiging. Bij sommige patiënten is de zenuw extra beweeglijk en glijdt de zenuw bij het buigen van de elleboog steeds uit de groeve. Ook kan de zenuw in de verdrukking komen door een verdikte bindweefselband die over de zenuw loopt.

Een beknelde/geïrriteerde elleboogzenuw kan zorgen voor pijn en tinteling in de pink en in een deel van de ringvinger en voor krachtsverlies in de hand.

Behandelmogelijkheden

Afwachten
In veel gevallen kan eerst worden afgewacht of de klachten van de beknelling vanzelf of door het vermijden van intensieve armbewegingen, verdwijnen. Als de klachten daardoor niet overgaan, kan een operatie mogelijk helpen.

Operatie
Een operatie heeft tot doel de beknelling/irritatie te verhelpen. De operatie vindt plaats in de operatiekamer, meestal onder plaatselijke verdoving. Na de behandeling kunt u direct naar huis.

Voorbereiding op de operatie


Vervoer

Na de operatie mag u niet zelf naar huis rijden. Zorgt u er daarom voor dat iemand u na de operatie naar huis begeleidt.

Eten en drinken
U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u op de dag van de operatie gewoon mag eten en drinken.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie bij de hoofdingang. U wordt hier opgehaald en naar verpleegafdeling N2 gebracht.

De operatie
Tijdens de operatie wordt de zenuw ter hoogte van de elleboog vrijgelegd. Soms wordt ervoor gekozen om de zenuw te verplaatsen.

Tijdens de operatie wordt de zenuw ter hoogte van de elleboog vrijgelegd.
Bron afbeelding: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)

Aan het eind van de operatie wordt de wond gehecht en uw elleboog verbonden met een drukverband.

De operatie duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Na de operatie

Direct na de operatie
Na de operatie gaat u naar verpleegafdeling F2. U krijgt een mitella waarin uw arm kan rusten. Deze moet u tot 5 dagen na de operatie dragen.

Naar huis
Als er geen bijzonderheden zijn, mag u direct naar huis.

Pijn
Als u pijn heeft, dan kunt u pijnstillers gebruiken (bijvoorbeeld paracetamol).

Drukverband verwijderen
Het drukverband kunt u na 5 dagen weer verwijderen. Plak vervolgens een pleister op de wond.

Hechtingen
De hechtingen kunt u na 10 dagen laten verwijderen door de huisarts.

Autorijden
U mag de eerste 5 dagen na de operatie niet autorijden.

Controle-afspraak
Na 6 tot 12 weken heeft u een controle-afspraak bij de neurochirurg.

Resultaat
Na de operatie nemen de tintelingen in de vingers meestal geleidelijk af. Dit kan een aantal maanden duren. Soms zijn de klachten na de operatie niet weg. Mogelijk is er dan sprake van ander letsel van de zenuw en kan de oorzaak van de klachten niet met een operatie worden verholpen.

Als de klachten al langere tijd bestaan en de tintelingen in de vingers zijn overgegaan in gevoelsstoornissen en krachtsvermindering, is er slechts een geringe of geen verbetering te verwachten na de operatie. De onaangename sensaties, zoals uitstralende pijn, verdwijnen dan vaak wel na een operatie.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo is er ook bij deze operatie een geringe kans op complicaties, zoals een nabloeding en infecties. Heel zelden neemt het krachtsverlies na de operatie toe.

Wanneer contact opnemen
Krijgt u koorts of blijft de wond bloeden, neemt u dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen
Heeft u nog vragen over de behandeling? Neemt u dan op werkdagen contact op met de secretaresse van de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2283-jul 21