Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Leukocytenscan

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend arts heeft in overleg met u een leukocytenscan aangevraagd. Dit onderzoek bestaat uit meerdere delen en wordt op twee achtereenvolgende dagen uitgevoerd. Op de eerste dag krijgt u drie afspraken. Op de tweede dag is er één afspraak.

Dag 1: .................................................................

om ......................... uur

om ± ...................... uur (het exacte tijdstip hoort u op de dag zelf)

om ± ...................... uur (het exacte tijdstip hoort u op de dag zelf)


Dag 2: .................................................................

om ......................... uur


U wordt voor dit onderzoek verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64). U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. U wordt hier opgehaald.

Doel van het onderzoek
Bij een leukocytenscan wordt onderzocht of er een ontsteking in het lichaam aanwezig is. Voor dit onderzoek koppelen we uw eigen witte bloedcellen aan een radioactieve vloeistof. Witte bloedcellen gaan naar plekken in het lichaam waar zich een ontstekingsproces bevindt. De radioactieve vloeistof zorgt ervoor dat we deze plekken vanaf de buitenkant kunnen zien.

Bij verhindering

De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor u besteld. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Voorbereidingen

Niet eten en drinken
Op de eerste dag van het onderzoek moet u nuchter zijn voor het onderzoek. U mag dan niets eten en drinken. Een klein slokje water om bijvoorbeeld medicijnen in te nemen mag wel. Wij raden u aan zelf wat te eten mee te nemen naar het ziekenhuis. Nadat bij u bloed is afgenomen, mag u namelijk weer eten.

Kleding
Als u ervoor zorgt dat u kleding draagt zonder metaal (knopen, ritsen, riem, beugel-bh), dan kunt u uw kleren waarschijnlijk aanhouden tijdens het onderzoek.

Het onderzoek

Eerste dag

Het onderzoek begint met het inbrengen van een infuus in uw arm dat een paar uur blijft zitten. Daaruit neemt een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde 50 à 100 ml bloed af. In het laboratorium wordt aan de witte bloedcellen een radioactieve stof gekoppeld. Deze bewerking duurt ongeveer 3 uur. Tegen het middaguur worden deze witte bloedcellen via het infuus weer teruggebracht in uw lichaam. Hier voelt u niets van. Daarna wordt het infuus weer verwijderd. De scan wordt 2 tot 4 uur later gemaakt.

Tijdens de wachttijden hoeft u niet op de afdeling Nucleaire Geneeskunde te blijven.

Afhankelijk van de reden van het onderzoek wordt uw hele lichaam of een gedeelte van uw lichaam onderzocht. U ligt tijdens het maken van de scan op een bed met een camera vlakbij u. De camera raakt uw lichaam niet aan. Het is belangrijk dat u rustig en stil blijft liggen. Het maken van de scan duurt ongeveer een uur.

Tweede dag

De volgende dag worden er alleen foto’s gemaakt. Dit duurt ongeveer 45 minuten.

Bijwerkingen
De ontvangen straling is veilig en vergelijkbaar met een röntgenonderzoek. Er is van het onderzoek geen nadelig gevolg te verwachten.

De uitslag
Uw huisarts of specialist ontvangt de uitslag van het onderzoek en bespreekt deze met u.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, neemt u dan vooraf contact met ons op.

Bij suikerziekte
Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, telefoonnummer (0314) 32 96 69.

Vragen
Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 2273-aug 22