Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Algemeen

Toestemming voor het digitaal beschikbaar stellen van uw medische gegevens

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw zorgverlener is verplicht een medisch dossier over u bij te houden. In dit dossier staan gegevens over uw gezondheidstoestand en welke onderzoeken en/of behandelingen er bij u zijn uitgevoerd. Het Slingeland Ziekenhuis kan uw medische gegevens ter inzage digitaal beschikbaar stellen aan zorgverleners van (een aantal) andere zorginstellingen die bij uw behandeling betrokken zijn. Dit gebeurt veilig via een digitaal systeem en alleen als u hier toestemming voor geeft.

In deze folder leest u meer over het digitaal beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan zorgverleners van andere zorginstellingen en hoe u hier toestemming voor kunt geven of bezwaar tegen kunt maken.

Waarom delen van gegevens
Het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan zorgverleners van andere zorginstellingen kan om verschillende redenen nodig zijn, bijvoorbeeld:

Wanneer zorgverleners van andere zorginstellingen inzage hebben in uw medische gegevens krijgen zij een completer beeld van uw gezondheidssituatie.

Welke gegevens delen
Via een digitaal systeem kunnen de volgende gegevens beschikbaar worden gesteld aan zorgverleners van andere zorginstellingen:

Met wie medische gegevens delen

Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Alleen de arts die u behandelt en de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan zorgverleners van andere zorginstellingen mag alleen als dit voor uw behandeling of gezondheid noodzakelijk is en u hier toestemming voor heeft gegeven.

Het Slingeland Ziekenhuis deelt uw medische gegevens uitsluitend met zorginstellingen waarmee samen wordt gewerkt en afspraken zijn gemaakt over de omgang met vertrouwelijke informatie.
Daarnaast houden de zorgverleners zich aan de wettelijke privacyrichtlijnen die zijn vastgelegd in de (WGBO) en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen of werkgevers zijn niet bevoegd om uw gegevens op te vragen.

Uw toestemming
Wanneer het voor uw behandeling belangrijk is om uw medische gegevens beschikbaar te stellen aan zorgverleners van andere zorginstellingen, vraagt uw behandelend arts of verpleegkundig specialist hiervoor uw toestemming. Dit wordt geregistreerd in uw medische dossier. Ook als u hier bezwaar tegen heeft wordt dit geregistreerd.

U kunt uw toestemming of bezwaar op elk gewenst moment veranderen of intrekken. U kunt dit aangeven bij uw behandelend specialist.

Generieke toestemming
Wij vragen u om een generieke toestemming. Dit betekent dat u alleen ja of nee kunt antwoorden op de vraag of uw gegevens digitaal beschikbaar gesteld mogen worden aan zorgverleners van andere zorginstellingen.

In de toekomst wordt dit aangevuld met gespecificeerde toestemming. U kunt dan aangeven aan welke zorginstellingen wij uw gegevens beschikbaar mogen stellen of welke specifieke informatie beschikbaar gesteld mag worden.

Minderjarige of wilsonbekwame patiënten
Afhankelijk van de leeftijd van het kind mag hij/zij zelf toestemming geven voor het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan zorgverleners van andere ziekenhuizen.

Kinderen tot 12 jaar
Voor kinderen tot en met 11 jaar geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers) toestemming moet geven voor het beschikbaar stellen van de medische gegevens van het kind aan zorgverleners van andere zorginstellingen.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers en het kind beide toestemming moeten geven voor het beschikbaar stellen van medische gegevens van het kind aan zorgverleners van andere zorginstellingen.

Kinderen vanaf 16 jaar
Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen of hun medische gegevens beschikbaar gesteld mogen worden aan zorgverleners van andere zorginstellingen.

Wilsonbekwame patiënten
Wanneer een patiënt niet in staat is om zelf toestemming te geven, dan kan een vertegenwoordiger de keuze maken voor de patiënt. Dit kan een partner, kind, broer/zus, curator of mentor zijn.

Recht op geheimhouding van uw gegevens
U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De zorgverlener is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die u hem heeft toevertrouwd en die de zorgverlener in de uitoefening van zijn beroep te weten komt. Het gaat hierbij niet alleen om medische gegevens, maar ook om alle persoonlijke informatie die aan de zorgverlener is toevertrouwd. Een zorgverlener mag niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk is.

Alleen de arts die u behandelt en de zorgverleners en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw gegevens inzien. Dit wordt geregistreerd.

Indien u een overzicht wilt van wie uw gegevens heeft ingezien, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken op het 'Privacyformulier'. Dit formulier is verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting of te downloaden via www.slingeland.nl


Foldernummer: 2270-feb 19