Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Kindergeneeskunde


Van Neonatologie Nazorgspreekuur naar de jeugdgezondheid van GGD NOGNeonatologie Nazorgspreekuur
De eerste 4 jaren na de geboorte hebben we uw kind gevolgd en begeleid op het Neonatologie Nazorgspreekuur. Tijdens dit spreekuur had u contact met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van Yunio en met de kinderarts van het ziekenhuis.

4 jaar
De controles op het nazorgspreekuur stoppen als uw kind 4 jaar is. Als het nodig is, blijft de kinderarts uw kind behandelen. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt op het poliklinisch spreekuur van de kinderarts. De begeleiding rondom groei en ontwikkeling draagt Yunio over aan de jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). Zij verzorgen de jeugdgezondheid op de scholen.

Overdracht naar GGD NOG
Vanaf 4-jarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Ook nu uw kind naar school gaat, is het belangrijk om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Daarom nodigen we uw kind in groep 1 uit voor een aantal onderzoeken:
  • een gezondheidsonderzoek door de jeugdarts van GGD NOG. Gekeken wordt naar lengte, gewicht, gezondheid, gehoor, gezichtsvermogen, de ontwikkeling en hoe het op school gaat. Ook vraagt de jeugdarts u een vragenlijst in te vullen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind;
  • een onderzoek naar de spraak-taal ontwikkeling door de logopediste van GGD NOG;
  • een onderzoek naar het bewegingspatroon en de motoriek van uw kind door een fysiotherapeut van het Slingeland Ziekenhuis.
Multidisciplinair overleg
De resultaten van deze onderzoeken bespreken we in een multidisciplinair overleg (MDO). Hiervoor geeft u tijdens het onderzoek van de jeugdarts toestemming. Bij dit overleg zijn de kinderarts, jeugdarts en jeugdverpleegkundige van het Neonatologie Nazorgspreekuur en een jeugdarts van GGD NOG aanwezig.

We informeren u telefonisch over de resultaten van de onderzoeken en over eventuele adviezen. Als het nodig is regelen we een gesprek voor u met één van de teamleden van het nazorgspreekuur. De school informeren we alleen in overleg met u en als dit in het belang is van uw kind.

Contact met GGD NOG
Aan elke school is een jeugdgezondheidsteam van GGD NOG verbonden. U krijgt vanzelf een uitnodiging van de GGD als uw kind in aanmerking komt voor een onderzoek. Ook kunt u zelf contact opnemen of binnenlopen op een spreekuur van de jeugdverpleegkundige van de GGD op de school van uw kind.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn als volgt bereikbaar:
  • per mail: jgz@ggdnog.nl
  • telefonisch op werkdagen van 8.00-12.00 uur: 088 – 334 31 00
Meer weten over het werk van GGD NOG en de jeugdgezondheid? Kijk dan op de website van GGD NOG: www.ggdnog.nl.


Foldernummer: 2269-sep 18