Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Hygiëne en Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen

Isolatiemaatregelen

Om verspreiding van ziekmakende bacteriën en virussen tegen te gaan

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Bij u is een ziekmakende bacterie of een virus gevonden. Om te voorkomen dat de bacterie of het virus andere patiënten, bezoekers of zorgverleners ziek maakt, worden er maatregelen genomen. Dit noemen we isolatiemaatregelen. Welke vorm van isolatie nodig is, hangt af van het soort bacterie of virus dat bij u is aangetroffen. De vorm van isolatie die voor u geldt, is hieronder aangekruist. Daarbij leest u welke maatregelen worden genomen.

Verspreiding voorkomen
Een goede afweer beschermt mensen tegen infecties die door bacteriën en virussen kunnen ontstaan. Patiënten in het ziekenhuis hebben vaak een verminderde weerstand. Daardoor hebben zij meer kans om een infectie te krijgen. Ook bevinden zich in een ziekenhuis veel mensen dicht bij elkaar. Daardoor verspreiden bacteriën en virussen zich sneller. Door isolatiemaatregelen te nemen, kan verspreiding van de bacterie of het virus zoveel mogelijk worden voorkomen.

Isolatievormen binnen het Slingelandziekenhuis
Er zijn zeven vormen van isolatie:
Maatregelen
Als u tijdens uw opname verpleegd wordt met isolatiemaatregelen, kunt u gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangeren en kinderen kunnen u zonder risico bezoeken. Dit geldt echter niet bij aërogene isolatie en Strikt Plus isolatie. Dan worden kinderen alleen in overleg met de behandelend arts toegelaten.

Bezoekers moeten zich bij het eerste bezoek vooraf melden bij de verpleging. Als uw bezoek nog meer mensen in het ziekenhuis wil bezoeken, is het belangrijk dat zij u als laatste bezoeken en daarna het ziekenhuis verlaten.

Verschil in maatregelen tussen zorgverlener en bezoeker
Bezoekers hoeven minder of geen maatregelen te nemen dan zorgverleners. Zorgverleners komen in contact met andere patiënten. Daarom gelden voor hen strengere maatregelen.

De isolatievorm (met bijbehorende maatregelen) die voor u geldt, is aangekruist.

Contactisolatie is nodig om overdracht van bacteriën of virussen via direct contact (bijvoorbeeld via de handen) of via besmette voorwerpen te voorkomen. U wordt bij voorkeur op een éénpersoonskamer verpleegd. De te nemen maatregelen staan ook vermeld op een oranje kaart die buiten bij de deur hangt.

Maatregelen zorgverlener:
Maatregelen bezoekers:

  • Beschermende isolatie
Beschermende isolatie is soms nodig om de patiënt te beschermen tegen besmetting van buitenaf. U wordt op een isolatiekamer (éénpersoonskamer met sluis) verpleegd. De kamerdeur is gesloten tijdens uw verblijf. U mag de kamer alleen verlaten voor een onderzoek, behandeling of operatie en wanneer u naar huis gaat. De te nemen maatregelen staan ook vermeld op een groene kaart die buiten de deur hangt.

Maatregelen zorgverlener:

Maatregelen bezoekers:


Druppelcontactisolatie is nodig om overdracht van bacteriën en virussen via druppels over een afstand van minimaal 1,5 meter te voorkomen. Dit kan het geval zijn bij hoesten en niezen. U wordt bij voorkeur op een éénpersoonskamer verpleegd. De te nemen maatregelen staan ook vermeld op een lichtblauwe kaart die buiten de deur hangt.

Maatregelen zorgverlener:
Maatregelen bezoekers:

  • Druppelcontact Plus isolatie
Druppelcontact Plus isolatie is nodig om overdracht van bacteriën en virussen via druppels over een afstand van minimaal 1,5 meter te voorkomen. Dit kan het geval zijn bij hoesten en niezen. U wordt bij voorkeur op een éénpersoonskamer verpleegd. De te nemen maatregelen staan ook vermeld op een paars met roze gestreepte kaart kaart die buiten de deur hangt.


Maatregelen zorgverlener:
  • Bij het betreden van de kamer trekt de zorgverlener een wegwerpschort en handschoenen aan en zet een mond-neusmasker en spatbril op.
Maatregelen bezoekers:
  • Bezoekers moeten zich vooraf bij de verpleging melden. Zij krijgen instructie voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Bij het betreden van de afdeling en het verlaten van de kamer moeten bezoekers de handen desinfecteren met handalcohol.

Aërogene isolatie is nodig om overdracht van tuberculose (tbc) te voorkomen die via aërosolen (hele kleine druppeltjes) wordt verspreid. U wordt op een isolatiekamer (een éénpersoonskamer met sluis) verpleegd. De te nemen maatregelen staan ook vermeld op een donkerblauwe kaart die buiten de deur hangt. De kamerdeur is gesloten tijdens uw verblijf. U mag de kamer alleen verlaten voor een onderzoek, behandeling of operatie. Of wanneer u naar huis gaat. In dat geval draagt u een mond-neusmasker totdat u het ziekenhuis verlaten heeft.

Maatregelen zorgverlener:
Maatregelen bezoekers:


  • Strikte isolatie
Strikte isolatie is nodig om overdracht van bacteriën via direct contact (bijvoorbeeld via de handen), via voorwerpen en via aërosolen (hele kleine druppeltjes) te voorkomen. U wordt op een isolatiekamer (een éénpersoonskamer met sluis) verpleegd. De te nemen maatregelen staan ook vermeld op een rode kaart die buiten de deur hangt. De kamerdeur is gesloten tijdens uw verblijf. U mag de kamer alleen verlaten voor een onderzoek, behandeling of operatie. Of wanneer u naar huis gaat.

Als er sprake is van MRSA, kunt u de folder ‘MRSA en geïsoleerd verplegen’ raadplegen. Vraag ernaar bij de verpleegkundige.

Maatregelen zorgverlener:
Maatregelen bezoekers:


Strikt Plus isolatie (Covid-19 of Monkeypox) is nodig om overdracht van virussen via druppels, aërosolen (hele kleine druppeltjes), direct contact (bijvoorbeeld via de handen) en voorwerpen te voorkomen. U wordt op een isolatiekamer (éénpersoonskamer met sluis) verpleegd. De te nemen maatregelen staan ook vermeld op een paarse kaart die buiten de deur hangt. De kamerdeur is gesloten tijdens uw verblijf. U mag de kamer alleen verlaten voor een onderzoek, behandeling of operatie en wanneer u naar huis gaat.


Maatregelen zorgverlener:Maatregelen bezoekers:
Weer naar huis

De isolatiemaatregelen zijn thuis niet meer nodig, tenzij u thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling. Dan gelden de regels van de betreffende zorgorganisatie. De betreffende zorgorganisatie wordt op de hoogte gebracht.

Als u terugkomt op de polikliniek, kan het zijn dat ook daar maatregelen getroffen worden. Dat is afhankelijk van het soort bacterie of virus dat u bij u draagt. Deze maatregelen kunnen afwijken van de maatregelen die genomen zijn tijdens uw opname in het ziekenhuis, omdat de zorg minder intensief is. Medewerkers van de polikliniek kunnen door middel van een notitie in uw patiëntendossier zien of er maatregelen nodig zijn.

Controlekweken (alleen bij bacterie)

Afhankelijk van de soort bacterie kunt u aan uw huisarts of specialist vragen om te controleren of u de ziekmakende bacterie nog bij u draagt. Er worden dan kweken bij u afgenomen. Meestal gebeurt dit bij de huisarts. Op het moment dat aangetoond is dat u de betreffende bacterie niet meer bij u draagt, zijn de speciale voorzorgsmaatregelen niet meer nodig.


Meer informatie

We vragen begrip voor het nemen van deze voor u en uw bezoek soms ingrijpende maatregelen. Deze maatregelen worden in alle Nederlandse ziekenhuizen genomen en zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen. Mocht u vragen hebben of problemen ervaren door de isolatie, aarzelt u dan niet deze met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling te bespreken.


Foldernummer: 2261-jul 22