Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longziekten

Longfunctie-onderzoeken: provocatietesten

Longfunctie-onderzoeken: provocatietesten

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De longarts heeft met u besproken dat uw longfunctie wordt onderzocht met een provocatietest. Met deze test kunnen klachten worden uitgelokt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de longarts meer duidelijkheid over de mogelijke oorzaak en de ernst van uw klachten. Er zijn twee soorten provocatietesten: histamine provocatietest en hyperventilatie provocatietest. In deze folder vindt u meer informatie over de provocatietesten en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

Eten en drinken
Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u voorafgaand aan het onderzoek mag eten en drinken. We adviseren om 8 uur voor het onderzoek geen cafeïnehoudende drank te gebruiken.

Kleding
Draagt u op de dag van het onderzoek makkelijke en niet-knellende kleding. Knellende kleding kan uw ademhaling en daardoor de uitslag van het onderzoek nadelig beïnvloeden.

Inspanning
Verricht 30 minuten voor het onderzoek geen zware inspanning.

Roken
Roken beïnvloedt de meting nadelig. Rookt u daarom de dag van het onderzoek niet.

Meenemen
Gebruikt u thuis inhalatiemedicijnen voor uw longen? Neem de inhalatiemedicijnen met bijbehorende apparaatjes dan mee naar elke afspraak op de polikliniek Longziekten (met uitzondering van de elektrische vernevelaar). Indien nodig nemen we het gebruik van de inhalatiemedicijnen en de apparaatjes met u door.


Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de polikliniek Longziekten (eerste etage, route 54).

Verhinderd
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk naar de polikliniek Longziekten. De afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63.

De onderzoeken
De meeste onderzoeken bestaan uit zogenaamde ademoefeningen. Hierbij krijgt u een mondstuk in uw mond. U mag tijdens het onderzoek niet door uw neus ademen. U krijgt daarom een neusklem op uw neus. U ademt dan via het mondstuk. Het mondstuk is verbonden met meetapparatuur. De onderzoeken worden uitgevoerd door een longfunctie-analist. Hij/zij legt u precies uit wat er tijdens het onderzoek van u verwacht wordt. Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgt, zodat de resultaten zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Overzicht onderzoeken

In onderstaand overzicht leest u in het kort wat u per onderzoek kunt verwachten. De secretaresse heeft aangekruist welk onderzoek bij u wordt uitgevoerd. Leest u de informatie bij het onderzoek dat voor u van toepassing is goed door.

Bij een histamine provocatietest ademt u histamine in. Histamine is een prikkelende lichaamseigen onschuldige stof. De dosering van de histamine wordt tijdens de test steeds iets opgehoogd. Aan de hand van de klachten die mogelijk optreden, kan de arts de gevoeligheid van de luchtwegen bepalen.

Medicijnen
Er zijn medicijnen voor de longen die de uitslag van het onderzoek kunnen beïnvloeden. Wij vragen u daarom om tijdelijk met het gebruik van bepaalde medicijnen te stoppen. Zie hiervoor de medicijnlijst achterin de folder waar u kunt lezen hoe lang u vóór de longfunctie-test met welk medicijn moet stoppen. Neemt u genoemde medicijnen wel in, dan kan de test niet doorgaan.

Bij een hyperventilatie provocatietest ademt u door een mondstuk. De longfunctie-analist geeft aan op welk tempo u mag ademen. Uw ademhalingspatroon wordt geregistreerd. Met deze test kan worden vastgesteld of uw klachten worden veroorzaakt door een verkeerde ademhaling.

Medicijnen
Bij deze test dient u uw medicijnen voor uw longen te gebruiken zoals u gewend bent.


Uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt de longarts of verpleegkundig specialist met u tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen
Als u voor of na het onderzoek nog vragen heeft, kunt u bellen met de functieafdeling Longziekten (0314) 32 95 64 of (0314) 32 95 63.

Medicijnlijst
Hieronder volgt een lijst met hoe lang u vóór de longfunctie test tijdelijk moet stoppen met welk medicijn. Neemt u genoemde medicijnen wel in, dan kan de test niet doorgaan.

168 uur (één week) van te voren staken:

Merknaam
Werkzame stof
Anoro
Umeclidinium/vilanterol
Bevespi Aerosphere
Glycopyrronium/Formoterol
Incruse Ellipta
Umeclidinium
Seebri
Glycopyrronium
Spiriva
Tiotropium
Spiolto
Tiotropium/Olodaterol
Tiotrus Zonda
Tiotropium
Trelegy Ellipta
Fluticason/Vilanterol/Umeclidinium
Trimbow
Beclometasondipropionaat/
formoterolfumaraatdihydraat/ Glycopyrronium
Ultibro
Indacaterol/Glycopyrronium
Xoterna
Indacaterol/Glycopyrronium


72 uur (3 dagen) van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Aerius, Neoclarityn
Desloratadine
Allerfre, Claritine
Loratadine
Cinnarizine
Cinnarizine
Cyclizine
Cyclizine
Emesafene
Meclozine/Pyridoxine
Fenistil

Hydroxyzine
Hydroxyzine
Kestine
Ebastine
Ketotifen, Zaditen
Ketotifen
Mizollen
Mizolastine
Nedeltran
Alimenazine
Primatour
Chloorcyclizine/Cinnarizine
Promethazine
Promethazine
Reactine, Zyrtec, Prevalin allerstop
Cetirizine
Rupafin
Rupatadine
Semprex
Acrivastine
Suprimal
Meclozine
Tavegyl
Clemastine
Telfast
Fexofenadine
Toplexil
Oxomemazine
Xyzal
Levocetirizine
Zyrtec
Cetirizine


48 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Daxas
Roflumilast
Actieve metaboliet
Onbrez
Indacaterol
Relvar Ellipta
Fluticasonfuroaat/vilanterol
Striverdi
Olodaterol
Theolair Retard
Theofylline
Unilair
Theofylline


36 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Aerivo
Salmeterol + Fluticason
AirFluSal Forspiro
Salmeterol + Fluticason
Atimos
Formoterol
Bufoler Easyhaler
Formoterol + Budesonide
Busalair
Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuair
Aclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax
Formoterol + Budesonide
Eklira Genuair
Aclidinium
Elpenhaler
Salmeterol + Fluticason
Flutiform
Formoterol + Fluticason
Foradil
Formoterol
Foster
Formoterol + Beclomethason
Oxis
Formoterol
Semprex
Acrivastine
Seretide
Salmeterol + Fluticason
Serevent
Salmeterol
Singulair
Montelukast
Symbicort
Formoterol + Budesonide


12 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Atrovent
Ipratropium
Berodual
Fenoterol+ Ipratropium
Combivent
Salbutamol + Ipratropium


6 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Airomir
Salbutamol
Bricanyl
Terbutaline
Ventolin
Salbutamol


Het is niet nodig om te stoppen met:
merknaam
Werkzame stof
Alvesco
Ciclesonide
Flixotide
Fluticasonpropionaat
Pulmicort
Budesonide
Qvar
Beclometason

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 2233-okt 22