Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling N1
Cardiologie

Weer naar huis na een hartkatheterisatie via de pols

Weer naar huis na een hartkatheterisatie via de pols

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Bij u is onlangs een hartkatheterisatie via de pols uitgevoerd. Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om thuis te herstellen. In deze folder vindt u meer informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen.

Ontslaggesprek
De verpleegkundige van de afdeling voert een ontslaggesprek met u. Hij/zij bespreekt met u uw vertrek uit het ziekenhuis, de algemene leefregels en voert controles uit.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens een vervolgafspraak. Meestal is deze vervolgafspraak nog voordat u naar huis gaat. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt.

Uw vertrek uit het ziekenhuis
Als er geen bijzonderheden zijn, mag u dezelfde dag naar huis. Meestal is dit 2 uur na het verwijderen van het polsbandje.

Vervoer
U mag na een hartkatheterisatie niet zelf naar huis rijden. Zorgt u er daarom voor dat iemand u weer naar huis brengt na de opname.

Eerste nacht na het onderzoek
Wij adviseren u om de nacht na de hartkatheterisatie niet alleen door te brengen. Het is verstandig om vooraf te regelen dat iemand bij u thuis overnacht.

Leefregels na een hartkatheterisatie via de pols
Het is belangrijk dat u na een hartkatheterisatie het rustig aan doet. De prikplaats heeft tijd nodig om te genezen. Belast uw arm daarom zo min mogelijk. Om de risico's op een bloeduitstorting of een nabloeding op de prikplaats zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk dat u zich houdt aan een aantal leefregels.

De eerste 24 uur na de ingreep:
 • Pols niet belasten.
 • Niet autorijden.
 • Niet fietsen.
 • Geen handen schudden.
 • Geen huishoudelijke taken uitvoeren.
 • Niet douchen of in bad.
 • 48 uur lang een mitella dragen.
24 uur na de ingreep mag u de pleister verwijderen.

De eerste en tweede dag na de ingreep:
 • Pols weinig bewegen.
 • Niet tillen.
 • Niet in bad.
Drie dagen na de ingreep:
 • Dagelijkse bezigheden mag u weer oppakken.
 • U mag weer fietsen en autorijden.
 • In overleg met uw arts, mag u weer gaan werken.
Een week na de ingreep:
 • U mag weer sporten.
 • In overleg met uw arts mag u zwaar lichamelijk werk verrichten.
Bijwerkingen en complicaties
Na een hartkatheterisatie kunnen de volgende klachten optreden:
 • Een blauwe en gezwollen pols.
 • Een gevoelige of pijnlijke arm en pols.
 • Lekkende bloeddruppels uit de prikplaats.
Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen na enkele dagen vanzelf.

Contact opnemen
Belt u direct het alarmnummer 112 wanneer:
 • uw pols steeds dikker wordt. Dit kan veroorzaakt worden door een (inwendige) nabloeding. Druk met uw andere vuist stevig op de plek waar de bobbel ontstaat. Blijf dit doen totdat de ambulance arriveert.
 • de wond hevig gaat bloeden (als het bloed in golven uit de wond komt). Dit kan een slagaderlijke bloeding zijn. Druk de slagader op de plaats van de bloeding stevig met uw vingers of vuist dicht. Blijf dit doen totdat de ambulance arriveert.
 • u last heeft van hartritmestoornissen.
 • u pijn op de borst heeft.
Bij andere problemen of vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2226-okt 23