Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Nefrectomie

Nefrectomie

Het operatief verwijderen van een nier

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De uroloog heeft in overleg met u besloten om uw nier te verwijderen door middel van een operatie (nefrectomie). In deze folder leest u meer over de voorbereiding en het verloop van de operatie.
De nieren
Ieder mens heeft twee nieren. Dit zijn boonvormige organen die zich achterin de buikholte bevinden, rechts en links naast de wervelkolom. De nieren dienen als een soort filter. Ze halen afvalstoffen uit het bloed en zetten deze om in urine. De urine gaat vervolgens via de urineleiders naar de blaas, waarna het wordt uitgeplast. Eén goedwerkende nier is voor een mens voldoende.

Een nefrectomie

Een nefrectomie is een ingreep waarbij uw nier en het omringende weefsel worden verwijderd. Er kunnen verschillende redenen zijn om een nier te verwijderen, zoals:

Bij een niertumor

Als er sprake is van een niertumor wordt naast de nier en het omringende weefsel, soms ook een gedeelte van de urineleider, lymfeklieren en/of bijnieren verwijderd (nefro-ureterectomie).

Voorbereiding


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Waar meldt u zich

Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u waar u wordt verwacht.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meldt u dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak bij de secretaresse van de polikliniek Urologie via telefoonnummer (0314) 32 95 72. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden. U kunt bij de secretaresse ook een nieuwe afspraak maken.

De operatie

Er zijn verschillende manieren om u te opereren. De uroloog bespreekt met u welke manier voor u het beste is.

Laparoscopische nefrectomie (kijkoperatie)

Bij een laparoscopische nefrectomie wordt de nier verwijderd door middel van een kijkoperatie. Hierbij wordt de buik opgeblazen met onschadelijk koolzuurgas. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tussen de organen, waardoor de nier goed bereikbaar is. De uroloog maakt vervolgens vier tot vijf kleine sneetjes van 0,5 tot 1 centimeter in de buikwand. Via deze sneetjes worden holle buisjes in de buikwand geplaatst. Door één buisje brengt de uroloog de camera (laparoscoop) in, die aangesloten is op een videoscherm. Via dit videoscherm wordt de operatie uitgevoerd. Daarom wordt het een kijkoperatie wordt genoemd. Door de andere buisjes brengt de uroloog de instrumenten in die hij/zij nodig heeft voor de operatie. Als de nier (en eventueel de urineleider, lymfeklieren en bijnieren) via één van de sneetjes is verwijderd, laat de uroloog het koolzuurgas ontsnappen uit uw buik en hecht hij/zij de wondjes met een hechting. Eventueel laat de uroloog een drain achter in de wond om het wondvocht af te voeren.

Het kan voorkomen dat de uroloog tijdens een kijkoperatie moet besluiten om over te gaan tot een open operatie. Redenen hiervoor kunnen zijn: slecht zicht op de nier en de bloedvaten, verklevingen van een eerdere operatie of overgewicht. De uroloog gaat dan over op een lumbale nefrectomie of abdominale nefrectomie.

Lumbale nefrectomie (open operatie)

Bij een lumbale nefrectomie verwijdert de uroloog de nier via een snede van ongeveer vijftien tot twintig centimeter in de flank (zij).

Abdominale nefrectomie (open operatie)

Bij een abdominale nefrectomie wordt de nier verwijderd via een verticale snede midden over de buik. De grootte van de snede is afhankelijk van de plaats en grootte van de nierafwijking en varieert van twintig tot dertig centimeter.

Na de operatie wordt het weefsel dat weggenomen is, opgestuurd voor verder onderzoek.

Na de operatie


Uitslaapkamer

Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer (recovery). U wordt naar de verpleegafdeling gebracht als u goed wakker bent, niet misselijk bent en niet te veel pijn heeft. Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw hartslag en uw bloeddruk.

Infuus

U krijgt een infuus in uw arm waardoor u vocht en eventueel medicijnen toegediend krijgt. Na de operatie krijgt u eerst wat water te drinken. Daarna kunt u geleidelijk aan weer normaal eten. Zodra u weer normaal kunt eten en drinken, is het infuus niet meer nodig.

Blaaskatheter

Tijdens de operatie krijgt u een blaaskatheter om uw urine af te voeren. U hoeft dan niet zelf naar het toilet als u moet plassen. De uroloog overlegt met u wanneer de blaaskatheter verwijderd kan worden.

Wonddrain

Eventueel krijgt u een wonddrain om overtollig wondvocht af te laten vloeien. De uroloog vertelt u hier meer over.

Pijn of misselijk

Als u na de operatie pijn heeft of misselijk bent, meldt u dit dan bij de verpleegkundige. Hij/zij kan u eventueel medicijnen geven.

Naar huis

Zodra u weer voldoende hersteld bent en de pijn onder controle is, mag u weer naar huis. De meeste mensen verblijven twee tot zeven dagen in het ziekenhuis. De exacte opnameduur is afhankelijk van de soort operatie die u heeft ondergaan. De opnameduur na een kijkoperatie is vaak korter dan na een open operatie.

Drinken

Het is belangrijk dat u thuis 2 tot 2,5 liter drinkt per dag. Voldoende drinken helpt om uw nier en blaas te spoelen na de operatie. Dit is goed voor het herstel.

Rust

Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen na de operatie. U mag de eerste zes weken na de operatie niet werken, tillen of andere zware lichamelijke inspanningen uitvoeren. Het is belangrijk om goed naar uw eigen lichaam te luisteren. De arts overlegt met u wanneer het verstandig is om uw werk weer op te pakken.

Operatiewond

Probeer de operatiewond droog te houden. U mag na de operatie wel weer douchen. De eerste twee weken na de operatie mag u niet zwemmen of in bad. De wond moet eerst geheeld zijn.

Naar huis met een blaaskatheter

Als tijdens de operatie ook uw urineleider is verwijderd, dan gaat u naar huis met een blaaskatheter. Deze katheter krijgt u zodat uw blaas kan herstellen van de operatie. De uroloog bespreekt met u wanneer de blaaskatheter verwijderd kan worden.

Controleafspraak

Ongeveer twee weken na de ingreep heeft u een controleafspraak op de polikliniek Urologie. Tijdens deze afspraak krijgt u de uitslag van het onderzoek van het verwijderde
weefsel. Afhankelijk van de resultaten bespreekt de arts met u of vervolgonderzoek en/of behandeling nodig is. Tijdens deze afspraak worden eventuele hechtingen verwijderd.

Risico's en complicaties

Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden. Bijvoorbeeld een wondinfectie, nabloeding of trombose.

Neemt u contact op bij de volgende klachten:
Als deze klachten optreden wanneer u weer thuis bent, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bellen met de huisartsenpost.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? De uroloog of verpleegkundige bespreekt ze graag met u tijdens één van uw afspraken. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. De polikliniek Urologie is bereikbaar via (0314) 32 95 72.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2220-jan 24