Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Orchidectomie

Orchidectomie

Het operatief verwijderen van de zaadbal

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft met u besloten om een zaadbal te verwijderen door middel van een operatie (orchidectomie). De arts heeft u uitgelegd waarom dit nodig is. In deze folder leest u meer over de voorbereiding en het verloop van de ingreep.

De zaadbal

Elke man heeft twee zaadballen, die ook wel teelballen of testikels worden genoemd. De zaadballen bevinden zich in de balzak (scrotum) en zijn ongeveer vier tot vijf centimeter groot. De zaadballen maken spermacellen en een groot deel van de mannelijke geslachtshormonen aan.

Een orchidectomie

Er kunnen verschillende redenen zijn om een zaadbal te verwijderen:
Het verwijderen van één zaadbal leidt niet altijd tot minder behoefte aan seksualiteit of tot impotentie. Ook de vruchtbaarheid hoeft niet te verminderen, omdat er meestal nog een zaadbal over is.

Bij gevorderde prostaatkanker

Het doel van een operatie bij gevorderde prostaatkanker is om de groei van prostaatkankercellen af te remmen. Tijdens deze operatie wordt het hormoonproducerende weefsel uit beide zaadballen verwijderd. Hierdoor stopt de testosteronproductie. De zaadballen worden daardoor kleiner, maar het kapsel van de zaadbal blijft wel aanwezig. Deze operatie heet een subcapsulaire orchidectomie.

Voorbereiding


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Waar meldt u zich

Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u waar u wordt verwacht.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meldt u dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak bij de secretaresse van de polikliniek Urologie via telefoonnummer (0314) 32 95 72. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden. U kunt bij de secretaresse een nieuwe afspraak maken.

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) of u krijgt een ruggenprik.

Er zijn twee manieren om de operatie uit te voeren:
Welke methode de uroloog gebruikt, is afhankelijk van de reden van de operatie. Een orchidectomie duurt ongeveer een half uur. Er wordt tijdens de operatie ook weefsel bij u verwijderd. Na de operatie wordt dit weefsel opgestuurd voor verder onderzoek.

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer (recovery). U wordt naar de verpleegafdeling gebracht als u goed wakker bent, niet misselijk bent en niet te veel pijn heeft. Op de verpleegafdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw hartslag en bloeddruk.

Naar huis

De uroloog bepaalt in overleg met u wanneer u naar huis mag. Dit is vaak dezelfde dag of de dag na de operatie.

Rust

Het is belangrijk dat u de eerste dagen rust neemt. De eerste twee weken na de operatie mag u niet tillen of ander zwaar lichamelijk werk verrichten.

Zwelling of bloeduitstorting

Het is mogelijk dat er kort na de ingreep rondom de operatiewond een zwelling of een bloeduitstorting ontstaat. Dit verdwijnt in de loop van de week vanzelf. U kunt de eerste dagen een strak zittende onderbroek of zwembroek dragen die ondersteuning biedt. Dit verkleint de kans op een zwelling.

Operatiewond

Probeer de operatiewond droog te houden. U mag na de operatie wel weer douchen. De eerste week na de operatie mag u niet zwemmen of in bad. De wond moet eerst geheeld zijn.

Pijn

Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken (maximaal 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg).

Controleafspraak

Twee weken na de ingreep komt u terug op de polikliniek Urologie voor controle en de uitslag van het weefselonderzoek.

Risico's en complicaties

Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden. Bijvoorbeeld een wondinfectie, nabloeding of trombose.

Neemt u contact op met het ziekenhuis bij:
Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? De uroloog of verpleegkundige bespreekt ze graag met u tijdens één van uw afspraken. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2219-jan-24