Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Marcaïnisatie

Marcaïnisatie

Inspuiten van pijnstillers in een gewricht met behulp van röntgen of echografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend arts heeft, in overleg met u, een echo- of röntgenonderzoek van een gewricht (een artrogram) aangevraagd. Tijdens het onderzoek worden pijnstillers in het gewricht gespoten. Dat wordt ook wel marcaïnisatie genoemd. Marcaïnisatie kan meerdere doelen hebben:
  • de oorzaak van uw pijnklachten achterhalen;
  • uw pijnklachten (tijdelijk) verminderen;
  • een combinatie van deze twee.
In deze folder leest u meer over het verloop van het onderzoek.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Hij/zij overlegt met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorbereiding
U hoeft zelf geen speciale voorbereidingen te treffen voor dit onderzoek.

Waar meldt u zich
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62). U kunt zich melden bij de secretaresse.

Verhinderd
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Het onderzoek
Afhankelijk van welk gewricht onderzocht moet worden, krijgt u een röntgenonderzoek of een echo-onderzoek. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door een radioloog of physician assistant of uw behandelend arts.

Röntgenonderzoek van een gewricht
Wanneer u op de röntgentafel ligt, wordt de huid om het gewricht ontsmet met alcohol. Om het kraakbeen in het gewricht goed zichtbaar te maken, spuit de radioloog, physician assistant of arts een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in het gewricht. Daarna wordt via dezelfde naald de pijnstiller ingespoten. De arts, radioloog of physician assistant maakt een röntgenfoto om te controleren of de pijnstiller op de juiste plek zit.

Echo-onderzoek van een gewricht
Wanneer u op de echotafel ligt, wordt de huid om het gewricht ontsmet met alcohol. Via een naald wordt een kleine hoeveelheid pijnstillers in het gewricht gespoten. De arts of de radioloog of physician assistant beweegt vervolgens met een echokop (transducer) met gel over het gewricht om te controleren of de pijnstiller op de juiste plek zit.

Duur onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek
Soms is het gewricht nog wat gevoelig en stijf na het onderzoek. Daarom mag u na afloop van het onderzoek niet zelf autorijden en fietsen. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen. Een stijf of gevoelig gewricht is een normaal verschijnsel na het onderzoek en verdwijnt 2 tot 3 dagen.

Uitslag
Na het onderzoek maakt u direct een vervolgafspraak met uw arts. Tijdens deze afspraak bepreekt u of de pijnstiller heeft geholpen en wat voor u de beste vervolgstap is. Dit is afhankelijk van het effect van de pijnstiller.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust tijdens het onderzoek of neem contact op met de afdeling Radiologie. Zij zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 05.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 2217-feb 23