Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Verpleegafdeling N1

TIA van het oog

TIA van het oog

Amaurosis fugax

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft een Transient Ischemic Attack (TIA) van het oog (amaurosis fugax) gehad. In deze folder leest u meer over de mogelijke oorzaken en behandelingen.

TIA van het oog
Het oog bestaat uit kleine bloedvaatjes. Deze bloedvaatjes voeren het bloed in het oog af en aan. De voedingsstoffen in het bloed zorgen ervoor dat u goed kunt zien.
Bij een TIA van het oog is een bloedvat naar uw oog verstopt. Door deze verstopping ziet u minder goed. Het kan zijn dat u een donkere vlek ziet of met één oog helemaal niets ziet. In de meeste gevallen is dit maar tijdelijk. Het zicht herstelt zich dan binnen een paar minuten tot enkele uren. Vaak zijn de klachten binnen 24 uur verdwenen. In sommige gevallen is de verstopping van het bloedvat blijvend. Dit betekent dat het zicht na de TIA van het oog niet meer verbetert.

Oorzaak
Een TIA van het oog ontstaat meestal door verkalking (atherosclerose) van een ader in een ander deel van het lichaam, bijvoorbeeld in de halsslagader of het hart. Van die verkalking kunnen kleine bloedpropjes (embolieën) losraken. Zo'n bloedpropje kan een bloedvat in een ander deel van het lichaam afsluiten, bijvoorbeeld in het oog.
Aderverkalking ontstaat vaak bij het ouder worden. Er zijn een aantal factoren die het risico op aderverkalking vergroten:
 • Roken
 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterolgehalte in het bloed
 • Overgewicht
 • Suikerziekte
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Ongezond eten
 • Te weinig lichaamsbeweging
Behandeling en onderzoek
Een TIA van het oog wordt vaak direct behandeld met bloedverdunners. U wordt daarna opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA) of Stroke Care Unit (SCU). Daar krijgt u een aantal onderzoeken om uw risicofactoren in kaart te brengen:
 • Bloedonderzoek
 • Onderzoek van de halsvaten (duplexonderzoek)
 • Bloeddrukmeting
Aan de hand van de uitslagen van de onderzoeken stelt de neuroloog een behandelplan op. De behandeling is erop gericht om herhaling te voorkomen. De behandeling kan bestaan uit:
 • Leefstijladvies
 • Medicijnen tegen een verhoogde bloeddruk
 • Medicijnen tegen een te hoog cholesterol
Naar huis
Aan de hand van de uitslagen van de onderzoeken, beoordeelt de neuroloog of u naar huis kunt. De meeste patiënten verblijven na een TIA van het oog één dag in het ziekenhuis.

Autorijden
Wanneer u een TIA heeft gehad en een rijbewijs heeft, dan mag u volgens de wet tijdelijk niet autorijden. U kunt contact opnemen met de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor informatie en advies met betrekking tot het autorijden: www.cbr.nl.

Meer informatie vindt u in de folder 'Motorvoertuig besturen met een ziekte/handicap'. Deze folder is verkrijgbaar bij de TIA-nazorgpolikliniek, de polikliniek Neurologie en verpleegafdeling A1. De folder kunt u ook raadplegen op www.slingeland.nl.

TIA-nazorgpolikliniek
Twee weken na de opname heeft u een controle-afspraak op de TIA-nazorgpolikliniek. De verpleegkundige bespreekt dan met u of er nog vragen zijn naar aanleiding van TIA van het oog of de opname. De TIA-nazorgpolikliniek vindt u bij de polikliniek Neurologie (route 38, begane grond).

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie van het Slingeland Ziekenhuis. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over hart- en vaatziekten kunt u ook terecht bij de Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl) of bij de hersenstichting (www.hersenstichting.nl). Ook kunt u terecht op de TIA/CVA-nazorgpolikliniek of bij u behandelend neuroloog.
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.
Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 2207-feb 23