Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Trombolyse

Trombolyse

Acute behandeling van een herseninfarct

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis omdat u een herseninfarct (beroerte) heeft gehad. Uw herseninfarct wordt behandeld door middel van trombolyse. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is een herseninfarct
Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen afgesloten. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof en glucose. Dit veroorzaakt uitvalsverschijnselen.

Verschijnselen
Bij een herseninfarct kunnen verschillende verschijnselen optreden. Dit verschilt per patiënt en is afhankelijk van de ernst en de plek van de schade in de hersenen. Veel voorkomende verschijnselen zijn:
 • Krachtsverlies of verlamming van één arm en/of been.
 • Een scheef gezicht en/of hangende mondhoek.
 • Spreken van wartaal.
 • Niet meer uit de woorden kunnen komen.
 • Niets meer kunnen zien door één of beide ogen.
 • Dubbelzien.
 • Een combinatie van hevige duizeligheid, coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen.

Oorzaken van een herseninfarct
Een herseninfarct kan verschillende oorzaken hebben:
 • Een bloedprop (embolie) afkomstig uit het hart of de halsslagader sluit het bloedvat in de hersenen af.
 • Een stukje slagaderverkalking in een ander deel van het lichaam scheurt af en veroorzaakt verstopping in het bloedvat in de hersenen.
 • Het dichtslibben van de kleine bloedvaten in de hersenen. Dit komt vaak door een langdurige hoge bloeddruk.

Trombolyse
Een herseninfarct kan behandeld worden door middel van trombolyse. Hierbij krijgt een patiënt via een infuus in het arm een medicijn (Alteplase) toegediend. Dit is een bloedverdunnend middel waardoor het bloedpropje in de hersenen kan verdwijnen. Hierdoor kan het bloed weer goed doorstromen en krijgen de hersenen weer zuurstof.

Een trombolyse moet binnen 4,5 uur na een herseninfarct plaatsvinden. Hoe eerder, hoe beter. Na 4,5 uur wordt de kans op herstel kleiner en de kans op complicaties groter.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor trombolyse. De neuroloog bepaalt direct nadat een herseninfarct is vastgesteld op basis van verschillende onderzoeken (bloedonderzoek en lichamelijke onderzoeken) of trombolyse voor u de beste behandeling is. Als u in aanmerking komt voor een trombolyse, wordt de behandeling direct gestart.

Risico's en bijwerkingen
Bij een trombolyse gelden de volgende risico's en/of bijwerkingen:
 • Het medicijn Alteplase is een sterke bloedverdunner. Hierdoor is er meer kans op een hersenbloeding of bloedingen elders in het lichaam.
 • Alteplase kan blauwe plekken op de huid veroorzaken. Deze verdwijnen na enige tijd vanzelf.
 • Na een trombolyse kan het zijn dat u koorts krijgt of misselijk wordt.
 • Het komt voor dat patiënten tijdens de behandeling een allergische reactie krijgen. Dit komt zelden voor.

De arts heeft met u of uw naaste besproken of er voor u een verhoogd risico is.

De behandeling
De behandeling start al op de Spoedeisende Hulp. Hier wordt via infuus het medicijn Alteplase toegediend. Hoeveel Alteplase er wordt toegediend, is afhankelijk van uw gewicht. Daarna wordt u overgebracht naar de Stroke Care Unit (SCU). Deze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling en opvang van patiënten met een herseninfarct. Op de SCU vinden verschillende controles plaats om een duidelijk beeld te krijgen van het herseninfarct en de resultaten van de behandeling.

Op de SCU wordt u aangesloten op een monitor om de vitale functies (zoals hartfrequentie, bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed en ademhaling) te controleren. Ook uw bewustzijn en uitvalsverschijnselen worden regelmatig gecontroleerd.

Na de behandeling
U verblijft minimaal 24 uur op de SCU. Daarna wordt u overgeplaatst naar de afdeling Neurologie.

Effect van de behandeling
Het resultaat van de behandeling verschilt per patiënt. Door trombolyse kunnen de uitvalsverschijnselen snel verbeteren. Het grootste effect is meestal binnen 24 uur zichtbaar. Maar ook de dagen erna kan het herstel zich verder doorzetten. Het uiteindelijke effect van de behandeling is pas na ongeveer drie maanden duidelijk.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de behandelend arts of een verpleegkundige.

Meer informatie over trombolyse leest u ook op de website van de Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl. Hier vindt u ook een filmpje waarin uitleg wordt gegeven over trombolyse.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 2205-jun 21