Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Trombolyse

Trombolyse

Acute behandeling van een herseninfarct

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U bent opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis omdat u een herseninfarct (beroerte) heeft gehad. Uw herseninfarct wordt behandeld door middel van trombolyse. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is een herseninfarct

Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen afgesloten. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof en glucose. Dit veroorzaakt uitvalsverschijnselen.

Verschijnselen

Bij een herseninfarct kunnen verschillende verschijnselen optreden. Dit verschilt per patiënt en is afhankelijk van de ernst en de plek van de schade in de hersenen. Veel voorkomende verschijnselen zijn:

Oorzaken van een herseninfarct

Een herseninfarct kan verschillende oorzaken hebben:

Trombolyse

Een herseninfarct kan behandeld worden door middel van trombolyse. Hierbij krijgt een patiënt via een infuus in het arm een medicijn (Alteplase) toegediend. Dit is een bloedverdunnend middel waardoor het bloedpropje in de hersenen kan verdwijnen. Hierdoor kan het bloed weer goed doorstromen en krijgen de hersenen weer zuurstof.

Een trombolyse moet binnen 4,5 uur na een herseninfarct plaatsvinden. Hoe eerder, hoe beter. Na 4,5 uur wordt de kans op herstel kleiner en de kans op complicaties groter.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor trombolyse. De neuroloog bepaalt direct nadat een herseninfarct is vastgesteld op basis van verschillende onderzoeken (bloedonderzoek en lichamelijke onderzoeken) of trombolyse voor u de beste behandeling is. Als u in aanmerking komt voor een trombolyse, wordt de behandeling direct gestart.

Risico's en bijwerkingen

Bij een trombolyse gelden de volgende risico's en/of bijwerkingen:
De arts heeft met u of uw naaste besproken of er voor u een verhoogd risico is.

De behandeling

De behandeling start al op de Spoedeisende Hulp. Hier wordt via infuus het medicijn Alteplase toegediend. Hoeveel Alteplase er wordt toegediend, is afhankelijk van uw gewicht. Daarna wordt u overgebracht naar de Stroke Care Unit (SCU). Deze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling en opvang van patiënten met een herseninfarct. Op de SCU vinden verschillende controles plaats om een duidelijk beeld te krijgen van het herseninfarct en de resultaten van de behandeling. Op de SCU wordt u aangesloten op een monitor om de vitale functies (zoals hartfrequentie, bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed en ademhaling) te controleren. Ook uw bewustzijn en uitvalsverschijnselen worden regelmatig gecontroleerd.

Na de behandeling

U verblijft minimaal 24 uur op de SCU. Daarna wordt u overgeplaatst naar de afdeling Neurologie.

Effect van de behandeling

Het resultaat van de behandeling verschilt per patiënt. Door trombolyse kunnen de uitvalsverschijnselen snel verbeteren. Het grootste effect is meestal binnen 24 uur zichtbaar. Maar ook de dagen erna kan het herstel zich verder doorzetten. Het uiteindelijke effect van de behandeling is pas na ongeveer drie maanden duidelijk.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de behandelend arts of een verpleegkundige.

Meer informatie over trombolyse leest u ook op de website van de Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl. Hier vindt u ook een filmpje waarin uitleg wordt gegeven over trombolyse.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 2205-apr-24