Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Maag-, Darm- en Leverziekten

Korte voorbestraling met herstelperiode voorafgaand aan de operatie

Korte voorbestraling met herstelperiode voorafgaand aan de operatie

Onderdeel van de Patiënteninformatiewijzer dikkedarm- of endeldarmkanker

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

7. Korte voorbestraling met herstelperiode voorafgaand aan de operatie *


7.1 Inleiding

De arts heeft bij u endeldarmkanker vastgesteld en het behandelplan met u besproken. Om u inzicht te geven in de behandeling, beschrijven we hier in het kort het traject. Uitgebreidere informatie ontvangt u van uw arts of verpleegkundig specialist in het Slingeland Ziekenhuis en bij de Radiotherapiegroep in Arnhem.


7.2 Behandeltraject

Als kanker voorkomt in de endeldarm, bestaat de behandeling meestal uit een combinatie van verschillende behandelingen. Afhankelijk van de grootte en de uitgebreidheid van de tumor, maakt een multidisciplinair team een behandelplan op maat. De meeste tumoren in de endeldarm worden behandeld met bestraling gevolgd door een operatie.

Korte voorbestraling

De arts of verpleegkundig specialist heeft met u een kort bestralingsschema afgesproken. U krijgt in totaal vijf bestralingen gedurende vijf opeenvolgende dagen, met uitzondering van het weekend. De bestraling vindt plaats bij de Radiotherapiegroep in Arnhem. Tijdens de eerste afspraak krijgt u uitleg over de gang van zaken en de behandeling. Ook maken zij een CT-scan om de precieze plek en de manier van bestralen te bepalen. Vervolgens krijgt u thuis een afspraak voor de eerste bestraling. De eerste bestraling vindt meestal een week na de eerste afspraak plaats.

Herstelperiode

Na deze bestraling is er een herstelperiode van acht tot twaalf weken. In deze periode wordt de tumor kleiner. Soms verdwijnt de tumor (bijna) helemaal.

In de periode tussen de bestraling en de operatie komt u meerdere malen voor controle op de polikliniek Chirurgie in het ziekenhuis. Mogelijk krijgt u ongeveer twee weken voor de operatie een nieuwe MRI-scan en sigmoïdoscopie om de effecten van de bestraling op de tumor te beoordelen.

Operatie

Na de herstelperiode verwijdert de oncologisch chirurg de tumor door middel van een operatie.

7.3 Een schematische weergave van uw behandeltraject


Schematisch overzicht van het behandeltraject

7.4 Waar kunt u terecht met vragen

Tijdens de behandeling bij de Radiotherapiegroep kunt u met vragen terecht bij de laboranten die de behandeling uitvoeren en bij uw radiotherapeut.

Mocht u tussendoor vragen of problemen hebben, belt u dan met de zorgcoördinator.

Meer informatie vindt u op de websites:


Foldernummer: 2199-dec 23