Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Gynaecologie

Hysterosalpingografie (HSG)

Röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort krijgt u een Hysterosalpingografie (HSG) onderzoek. In deze folder leest u meer over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek.

Wat is een HSG?
Een HSG is een onderzoek waarbij de baarmoederholte en de eileiders in beeld worden gebracht met een röntgenfoto en contrastmiddel. Zo ziet de gynaecoloog of de eileiders goed doorgankelijk zijn. Een afgesloten eileider kan geen zaadcellen doorlaten die de eicel kunnen bevruchten. Hierdoor kan geen zwangerschap ontstaan. Ook wordt onderzocht of er afwijkingen zijn aan de omvang, vorm en structuur van de baarmoeder.

Een HSG is een onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO). Dit zijn verschillende onderzoeken waarmee een eventuele oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap wordt opgespoord.

Contrastvloeistof
Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Dit middel bevat jodium. Als u overgevoelig bent voor jodium, kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Afspraak maken
Een HSG kan meestal maar in een korte periode gemaakt worden: vanaf de eerste dag na uw menstruatie tot de eisprong. Belt u daarom op de eerste dag van uw menstruatie met de doktersassistente van de polikliniek Gynaecologie om een afspraak te maken. Als uw menstruatie in het weekend start, belt u op maandag. De polikliniek is te bereiken op het telefoonnummer: (0314) 32 93 33.

Voorbereiding
Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Wel adviseren we u om niet uw nieuwste kleren te dragen. Het jodium dat wordt gebruikt, kan vlekken geven op uw kleding. Ook kunt u vaginaal wat bloed of contrastvloeistof verliezen. Neem daarom ook maandverband mee.

Pijnstilling
Als u met uw gynaecoloog heeft afgesproken dat u een HSG-onderzoek krijgt, dan krijgt u direct een medicatieflyer mee met een advies voor pijnstilling. Dit advies kunt u opvolgen om eventuele pijn tijdens en na het onderzoek te verlichten.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Verhinderd
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer (0314) 32 93 33.

Verloop van het onderzoek
Een HSG wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Bij dit onderzoek zijn een gynaecoloog, radioloog en een laborant aanwezig.

U neemt met ontbloot onderlichaam plaats op de röntgentafel. Uw benen plaatst u in de beensteunen. De gynaecoloog brengt een spreider in de vagina en desinfecteert de schede. Vervolgens brengt de gynaecoloog via de baarmoedermond contrastvloeistof in de baarmoeder. Dit voelt als menstruatiepijn en duurt enkele minuten. Dit gebeurt met behulp van een cupje dat op de baarmoedermond geplaatst wordt of door middel van een dun slangetje dat in de baarmoeder wordt gebracht. De gynaecoloog beoordeelt welke methode het meest geschikt is. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat de baarmoeder en eileiders goed zichtbaar zijn op de röntgenfoto. Tijdens het inbrengen van de contrastvloeistof worden de foto's gemaakt. Op deze foto's bekijkt de arts de omvang, vorm en structuur van de baarmoeder. Ook kijkt de gynaecoloog of de eileiders open zijn.

U kunt na het onderzoek lichte buikpijn voelen. Dit verdwijnt in de loop van de dag. Na het onderzoek kunt u eventueel medicatie innemen volgens het advies op de medicatieflyer.

Duur onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 15 tot 30 minuten. Het inbrengen van de contrastvloeistof en het maken van de foto's duurt slechts enkele minuten.

Uitslag
De gynaecoloog die het onderzoek uitvoert, bespreekt direct met u de voorlopige uitslag. De definitieve uitslag van het onderzoek bespreekt uw eigen gynaecoloog met u op de polikliniek of telefonisch.

Begeleiders
Als u het prettig vindt, mag uw partner of een naaste bij het onderzoek aanwezig zijn. Hij of zij moet vanwege de röntgenstraling tijdens het onderzoek achter een scherm staan of een loodschort dragen.

Na het onderzoek
Lichte buikpijn en een licht bloedverlies zijn normale verschijnselen na het onderzoek. Ook kunt u een deel van de contrastvloeistof vaginaal verliezen in de vorm van olieachtige afscheiding.

Wij raden u aan om aansluitend aan het onderzoek niet zelf auto te rijden of te fietsen.

Risico's
Zeer zelden treedt er een complicatie op tijdens een HSG. Dit kan een allergische reactie op de contrastvloeistof of een infectie zijn.

Heel zelden komt het voor dat tijdens het onderzoek een allergische reactie optreedt. Ook komt het bijna nooit voor dat een infectie ontstaat. Bij een verhoogde kans op een infectie kan de gynaecoloog adviseren om al voor het onderzoek antibiotica te gebruiken.

Een infectie herkent u aan:
  • pijn in de buik;
  • onaangenaam geurende afscheiding;
  • koorts (38 °C of meer).
Een allergische reactie herkent u aan:
  • een licht gevoel in uw hoofd;
  • huiduitslag.
Neemt u bij deze klachten altijd contact op met het ziekenhuis. Het secretariaat van de polikliniek Gynaecologie is te bereiken op het telefoonnummer (0314) 32 93 33. Neem buiten kantooruren contact met de verpleegafdeling B2 via het telefoonnummer: (0314) 32 92 81.

Vragen
De polikliniek Gynaecologie is tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar voor vragen via telefoonnummer: (0314) 32 93 33.

U kunt ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (www.nvog.nl) raadplegen.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 2189-jun 20