Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp
Gipskamer

Gebroken pols

Gebroken pols

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft een gebroken pols (polsfractuur). In deze folder leest u op welke manier een gebroken pols wordt behandeld en wat u zelf kunt doen om zo goed mogelijk te herstellen.

De pols
De pols is een gewricht en bevindt zich waar de hand en de onderarm bij elkaar komen. De pols bestaat uit de handwortelbeentjes in de hand en de uiteinden van de twee botten in de onderarm: het spaakbeen en de ellepijp.

Oorzaak
Een gebroken pols ontstaat vaak na een val op een uitgestrekte arm. Als een pols gebroken is, zit er een breuk in het spaakbeen, de ellepijp of in beide botten, vlak bij de pols.

Verschijnselen
Kenmerken van een gebroken pols zijn:Onderzoek
Door middel van een röntgenfoto wordt bekeken of uw pols daadwerkelijk gebroken is.

De behandeling
Afhankelijk van de breuk zijn er verschillende manieren om een gebroken pols te behandelen. Als er geen belangrijke verplaatsing van de botstukken is, krijgt u gips.

Als er botstukken niet meer netjes tegen elkaar liggen, is het nodig het bot 'te zetten'(repositie). Na het zetten van de breuk krijgt u gips. Vervolgens maakt de radioloog een röntgenfoto om te zien of de botten van uw pols in de juiste stand staan.

Als het zetten van de breuk niet is gelukt of als de botten te veel verschoven zijn, is een operatie nodig. Hierbij worden de botten met platen en schroeven weer aan elkaar vastgezet. Het is mogelijk dat u na de operatie nog gips krijgt.

Na de behandeling
Na de behandeling krijgt u een sling (draagband) mee. Zo kunt u overdag uw arm hoog houden en krijgt uw arm rust. 's Nachts kunt u de sling afdoen en uw arm het beste op een kussen leggen.

Hoe lang u het gips draagt, hangt af van de soort breuk en uw leeftijd. De draagtijd varieert van twee tot ongeveer zes weken.

Controle
U krijgt een afspraak mee voor controle op de gipskamer.

Adviezen
Tijdens het dragen van gips is het belangrijk onderstaande adviezen op te volgen:
Na de gipsbehandeling zal het nog enige tijd duren voordat u uw pols weer goed kunt gebruiken.

Complicaties/bijwerkingen
Het is mogelijk dat botstukken na enkele dagen alsnog of opnieuw verschuiven. Dit wordt zo nodig gecontroleerd bij uw eerstvolgende afspraak. Als blijkt dat uw breuk niet meer goed staat, is vaak alsnog een operatie nodig.

Door de breuk kunt u vroegtijdig last krijgen van artrose (slijtage) in de pols.

Oefeningen
Hieronder volgen enkele oefeningen die u dagelijks kunt doen als het gips bij u verwijderd is. Stop met de oefeningen bij pijn.

Oefening 1
Beweeg uw pols van voor naar achter op de volgende manier:
 • Leg uw onderarm op de leuning van een stoel.
 • Buig de pols naar achteren totdat hij niet verder kan.
 • Houd dit 5 seconden vast.
 • Buig de pols naar voren totdat hij niet verder kan.
 • Houd dit 5 seconden vast.Aantal

Doe de oefening 5 keer.

Oefening 2
Beweeg uw hand naar binnen en buiten op de volgende manier:
 • Steek uw arm recht vooruit met de handpalm naar beneden.
 • Houd uw arm stil, beweeg alleen uw hand.
 • Beweeg uw hand naar binnen (met uw duim richting uw buik).
 • Houd dit 5 seconden vast.
 • Beweeg uw hand naar buiten (met uw pink naar buiten gericht).
 • Houd dit 5 seconden vast.Aantal
Doe de oefening 5 keer.

Oefening 3
Beweeg uw pols van links naar rechts op de volgende manier:

Aantal
Doe de oefening 10 keer.

Oefening 4
Beweeg uw vingers van en naar elkaar op de volgende manier:
 • Spreid uw vingers.
 • Breng uw vingers weer naar elkaar.Aantal
Doe de oefening 10 keer.

Oefening 5
Beweeg uw duim tegen de vingertoppen op de volgende manier:
 • Raak met de top van uw duim elke volgende vingertop aanAantal
Herhaal deze oefening 10 keer.

Oefening 6
 • Maak een vuist.
 • Strek uw hand weer helemaal.


Aantal
Doe de oefening 10 keer.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gipskamer. De gipskamer is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 95 39.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Foldernummer: 2159-feb 20