Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Radiologie

Rectografie na een darmoperatie

Controle van het geopereerde darmgebied

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend arts heeft, in overleg met u, een röntgenonderzoek van de endeldarm (het laatste stukje van de dikke darm) aangevraagd. Dit onderzoek is nodig om te controleren of er sprake is van lekkage in het geopereerde darmgebied. Een radioloog of physician assistant voert het onderzoek uit.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62) en duurt ongeveer 30 minuten.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Hij/zij overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Rijvaardigheid
Na het onderzoek kunt u wazig zien of duizelig worden. Wij raden u af om zelf aan het verkeer deel te nemen. Neemt u iemand mee naar het ziekenhuis die u weer naar huis kan begeleiden.

Voorbereiding
Twee uur vóór het onderzoek krijgt u, indien u bent opgenomen, op de verpleegafdeling een klysma. Bent u niet opgenomen, dan zet u twee uur vóór het onderzoek zelf een klysma. Een klysma is een laxerende oplossing die via de anus wordt ingebracht en zorgt voor het schoonspoelen van het laatste stukje van de darm.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek kunt u een shirt of hemd zonder knopen aanhouden. In de onderzoekkamer gaat u op de onderzoektafel liggen. U draait zich op uw linkerzij waarna de laborant een slangetje in uw anus inbrengt. Dit slangetje gaat ongeveer 5 centimeter uw endeldarm in.

De radioloog of physician assistant laat contrastvloeistof door het slangetje in de darm lopen. Deze vloeistof is zo dun als water. De endeldarm wordt hierdoor zichtbaar op het tv-scherm. Het vullen van de endeldarm kan even duren en een opgeblazen gevoel geven.

Soms is het nodig de beweging van de dikke darm voor enkele minuten stil te leggen. Hiervoor krijgt u dan een injectie met Buscopan in uw arm.

Om de endeldarm van alle kanten goed te kunnen bekijken, worden er meerdere foto's gemaakt.

Nazorg
Als u bent opgenomen gaat u terug naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u wat contrastvloeistof laat lopen. U krijgt een extra matje in bed om de vloeistof op te kunnen vangen. Wij raden u aan extra ondergoed in de buurt te hebben.

Bent u niet opgenomen, dan kunt u na het onderzoek gewoon naar huis. Als u Buscopan heeft gehad, raden wij u af om zelf te rijden. Neem ook extra ondergoed mee. Het is mogelijk dat u wat contrastvloeistof laat lopen.

De uitslag van het onderzoek
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd ontvangt altijd de uitslag. De uitslag en eventuele vervolgbehandeling wordt met u besproken.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de laborant, radioloog of physician assistant .

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2156-jan 22