Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Vaatchirurgie

Voetenpolikliniek

Voetenpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent verwezen naar de Voetenpolikliniek omdat u problemen heeft aan uw voet. In deze folder leest u wat u kunt verwachten van uw bezoek aan de Voetenpolikliniek.

De Voetenpolikliniek
Wonden aan voeten komen vooral voor bij mensen met diabetes mellitus, bij mensen met vaatlijden in de benen (ook wel perifeer vaatlijden of etalagebenen genoemd) en bij mensen met standsafwijking van de voet(en).

Op de Voetenpolikliniek wordt de wond behandeld. Daarnaast wordt ook bekeken waardoor u de wonden heeft gekregen.

Hierbij letten wij vooral op:
 • de pasvorm van uw schoenen;
 • de doorbloeding van uw benen;
 • het gevoel in uw voeten.
Medewerkers
Op de Voetenpolikliniek werken verschillende zorgverleners samen om de wonden aan uw voet te behandelen. En om deze in de toekomst te voorkomen.

Het team bestaat uit een:
 • vaatchirurg;
 • verpleegkundig specialist;
 • internist;
 • revalidatiearts;
 • podotherapeut;
 • gipsverbandmeester;
 • orthopedisch schoenmaker;
 • doktersassistent;
 • wondverpleegkundige.
U ziet niet altijd al deze zorgverleners tijdens uw behandeling. Dat is afhankelijk van de oorzaak van uw wonden en de soort behandeling die u krijgt. De vaatchirurg is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Voorbereiding
Neemt u het volgende mee naar uw eerste afspraak op de Voetenpolikliniek:
 • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de centrale hal.
 • Uw actuele medicatieoverzicht. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.
 • Schoenen die u vaak draagt. Dit kunnen meerdere paren zijn.
 • overdracht thuiszorg.
Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de Voetenpolikliniek. Op uw afsprakenkaartje staat welk routenummer u kunt volgen.

Eerste bezoek
De doktersassistent ontvangt u en begeleidt u tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek. Hij/zij haalt eerst het eventuele verbandmateriaal van uw wonden af. Ook maakt de doktersassistent uw wond schoon, meet hoe groot de wond is en maakt een foto van de wond. Vervolgens stelt de verpleegkundig specialist of wondconsulent u een aantal vragen om te kunnen achterhalen wat de oorzaak van de wondproblemen zijn. Eventueel krijgt u enkele onderzoeken.

Veelvoorkomende onderzoeken
Onderzoeken die vaak worden gedaan zijn:
 • Het meten van de Enkel-arm-index: hierbij wordt de bloeddruk bij uw armen en benen gemeten. Dit onderzoek geeft informatie over de doorbloeding van uw benen.
 • Duplexonderzoek: met behulp van echografie wordt de doorgankelijkheid van de bloedvaten in kaart gebracht.
 • Bloedonderzoek: om uw bloedwaarden te bepalen, zoals de hoogte van het cholesterol of uw bloedglucose.
 • Bacteriologisch onderzoek: om na te gaan of er bacteriën aanwezig zijn die ervoor zorgen dat de wond niet goed heelt.
 • Röntgenonderzoek: hiermee kunnen we zien of het bot bij de wond wel of niet is aangetast.
Mogelijk wordt u verwezen naar een andere zorgverlener in het ziekenhuis die ook aanvullende onderzoeken kan aanvragen.

Sommige onderzoeken kunnen aansluitend aan uw afspraak op de Voetenpolikliniek plaatsvinden. Voor andere onderzoeken is het nodig om op een andere dag terug te komen.

Uitgebreide informatie over deze onderzoeken kunt u vinden op www.vaatchirurgie.slingeland.nl.

Behandeling
De verpleegkundig specialist en eventuele andere zorgverleners, stellen samen met u een behandelplan op. Daarvoor is het soms nodig dat u alle behandelaars tegelijkertijd treft. Dat gebeurt dan in een zogenaamd multidisciplinair overleg. Hier bent u zelf ook bij aanwezig.

Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald welke behandeling de beste is.

Het Slingeland Ziekenhuis werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties. Daarom kunnen veel vervolgbehandelingen bij u thuis plaatsvinden. De medewerkers van de thuiszorgorganisaties hebben altijd de mogelijkheid om te overleggen met de verpleegkundig specialist.

Mogelijk krijgt u ook pijnstillers of antibiotica om uw wondproblemen beter te behandelen.

Vervolgafspraken
U komt tijdens uw behandeling regelmatig terug op de Voetenpolikliniek. De verpleegkundig specialist of de wondconsulent bekijkt dan of de wond goed geneest.

Vragen
Heeft u vragen over uw wonden of over de behandeling? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirugie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 88.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2135-sep 21