Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Vaatchirurgie

Voetenpolikliniek

Voetenpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U bent verwezen naar de Voetenpolikliniek omdat u problemen heeft aan uw voet. In deze folder leest u wat u kunt verwachten van uw bezoek aan de Voetenpolikliniek.

De Voetenpolikliniek

Wonden aan voeten komen vooral voor bij mensen met diabetes mellitus, bij mensen met vaatlijden in de benen (ook wel perifeer vaatlijden of etalagebenen genoemd) en bij mensen met standsafwijking van de voet(en).

Op de Voetenpolikliniek wordt de wond behandeld. Daarnaast wordt ook bekeken waardoor u de wonden heeft gekregen.

Hierbij letten wij vooral op:

Medewerkers

Op de Voetenpolikliniek werken verschillende zorgverleners samen om de wonden aan uw voet te behandelen. En om deze in de toekomst te voorkomen.

Het team bestaat uit een:
U ziet niet altijd al deze zorgverleners tijdens uw behandeling. Dat is afhankelijk van de oorzaak van uw wonden en de soort behandeling die u krijgt. De vaatchirurg is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Voorbereiding

Neemt u het volgende mee naar uw eerste afspraak op de Voetenpolikliniek:

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de Voetenpolikliniek. Op uw afsprakenkaartje staat welk routenummer u kunt volgen.

Eerste bezoek

De doktersassistent ontvangt u en begeleidt u tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek. Hij/zij haalt eerst het eventuele verbandmateriaal van uw wonden af. Ook maakt de doktersassistent uw wond schoon, meet hoe groot de wond is en maakt een foto van de wond. Vervolgens stelt de verpleegkundig specialist of wondconsulent u een aantal vragen om te kunnen achterhalen wat de oorzaak van de wondproblemen zijn. Eventueel krijgt u enkele onderzoeken.

Veelvoorkomende onderzoeken

Onderzoeken die vaak worden gedaan zijn:
Mogelijk wordt u verwezen naar een andere zorgverlener in het ziekenhuis die ook aanvullende onderzoeken kan aanvragen.

Sommige onderzoeken kunnen aansluitend aan uw afspraak op de Voetenpolikliniek plaatsvinden. Voor andere onderzoeken is het nodig om op een andere dag terug te komen.

Uitgebreide informatie over deze onderzoeken kunt u vinden op www.vaatchirurgie.slingeland.nl.

Behandeling

De verpleegkundig specialist en eventuele andere zorgverleners, stellen samen met u een behandelplan op. Daarvoor is het soms nodig dat u alle behandelaars tegelijkertijd treft. Dat gebeurt dan in een zogenaamd multidisciplinair overleg. Hier bent u zelf ook bij aanwezig.

Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald welke behandeling de beste is.

Het Slingeland Ziekenhuis werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties. Daarom kunnen veel vervolgbehandelingen bij u thuis plaatsvinden. De medewerkers van de thuiszorgorganisaties hebben altijd de mogelijkheid om te overleggen met de verpleegkundig specialist.

Mogelijk krijgt u ook pijnstillers of antibiotica om uw wondproblemen beter te behandelen.

Vervolgafspraken

U komt tijdens uw behandeling regelmatig terug op de Voetenpolikliniek. De verpleegkundig specialist of de wondconsulent bekijkt dan of de wond goed geneest.

Vragen

Heeft u vragen over uw wonden of over de behandeling? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirugie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.

Foldernummer: 2135-dec 23