Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Urologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Inbrengen van een suprapubische katheter


Algemeen
In overleg met u is besloten dat u een suprapubische katheter krijgt. In deze folder vindt u informatie over de suprapubische katheter en het inbrengen ervan.

Suprapubische katheter
Een suprapubische katheter is een slangetje dat, net boven het schaambeen, door de buikwand in de blaas wordt gebracht.

De katheter is nodig als u de urine niet goed uit de blaas kunt plassen. De meest voorkomende reden om over te gaan tot het inbrengen van een suprapubische katheter is het achterblijven van urine (residu). Andere redenen zijn een vernauwing (obstructie) in de plasbuis of ongewild urineverlies (incontinentie). De arts overlegt met u waarom en wanneer u een suprapubische katheter krijgt.Afbeelding:
blaaskatheter via de plasbuis
(bij een man)
Afbeelding:
suprapubische katheter
(bij een vrouw)


Bron afbeeldingen: www.myflexicare.com

Voorbereiding

Verbandmateriaal
Zorg dat u gaasjes van 10 x 10 centimeter en een rol pleisters in huis heeft. Dit is verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. U heeft deze verbandmaterialen nodig voor de verzorging van de buikkatheter.

Eten en drinken
Het inbrengen van de katheter gebeurt onder plaatselijke verdoving op de polikliniek Urologie. U hoeft niet nuchter te zijn; u mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Sintrom, Marcoumar, Ascal), dient u deze medicatie mogelijk een aantal dagen voor de ingreep te stoppen. De uroloog bespreekt dit met u.

Veel drinken
Voor de ingreep dient u goed te drinken. Zorgt u ervoor dat u vlak voor de ingreep het gevoel heeft dat uw blaas vol is.

Als u op dit moment een blaaskatheter via de plasbuis heeft, dan hoeft u niet extra te drinken voorafgaand aan de ingreep. De blaaskatheter wordt voor het inbrengen van de suprapubische katheter afgeklemd. Na het inbrengen van de suprapubische katheter, wordt de blaaskatheter via de plasbuis verwijderd.

Autorijden
Autorijden direct na de ingreep raden wij af. Wij adviseren u om iemand mee te nemen die u weer naar huis kan begeleiden na de ingreep.

De ingreep
Met behulp van een echo kijken we of uw blaas vol genoeg is. Is dit niet het geval dan wordt er een katheter via de plasbuis ingebracht. Via deze katheter wordt uw blaas gevuld met steriel water. Als u al een blaaskatheter via de plasbuis heeft, dan krijgt u de vloeistof via deze bestaande katheter toegediend. Vervolgens wordt deze blaaskatheter afgeklemd zodat de urine/vloeistof niet uit uw blaas loopt.

Nadat uw buik gedesinfecteerd is, krijgt u een plaatselijke verdoving door middel van een injectie. Vervolgens maakt de uroloog een klein sneetje in de verdoofde huid. Met een dikkere naald wordt de blaas aangeprikt. Dit kan een vervelend en drukkend gevoel geven. Om de naald zit een holle buis. Na het verwijderen van de naald brengt de uroloog de katheter door de holle buis in de blaas. Tot slot verwijdert de uroloog de holle buis.

Aan het uiteinde van de katheter zit een ballon. Om te voorkomen dat de katheter uit de blaas valt, vult de uroloog deze ballon met steriel water. Aan het andere uiteinde van de katheter wordt de opvangzak voor aangesloten.

Op de insteekopening komt een steriel gaasje.

Nadat de suprapubische katheter is geplaatst, verwijderd de uroloog de eventuele blaaskatheter via de plasbuis.

Duur van de ingreep
De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Na de ingreep
Als u voor de ingreep nog geen blaaskatheter had, dan krijgt u na het inbrengen van de suprapubische katheter een startpakket mee. Dit pakket bevat alles wat u nodig heeft voor het gebruik van de suprapubische katheter en de verzorging ervan (zoals opvangmaterialen). Ook ontvangt u de folder 'omgaan met een katheter'.

De uroloog heeft met u besproken of u na de ingreep direct naar huis mag of dat u nog een paar uur op de verpleegafdeling wordt opgenomen ter observatie.

Complicaties
Bij het aanprikken van de suprapubische katheter kan een bloedvaatje geraakt worden. Hierdoor kan er bloed in de urine voorkomen, soms met stolsels. Door veel te drinken wordt de urine vaak weer helder. In een enkel geval is het nodig om de blaas via de katheter te spoelen.

Problemen met de katheter
Na het plaatsen van de suprapubische katheter kunnen de volgende problemen voorkomen:Contact opnemen
Neem bij de onderstaande verschijnselen direct contact op met het ziekenhuis, de huisarts of de wijkverpleegkundige:De polikliniek Urologie is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0315) 32 95 72. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Verzorging
Het is belangrijk om de insteekopening van de suprapubische katheter goed te verzorgen. De insteekopening is de plek op uw buik waar de katheter naar binnen gaat. Wij adviseren u:
  1. iedere dag de insteekopening te wassen met lauw water. Gebruik hierbij nooit zeep;
  2. de insteekopening zorgvuldig droog te maken met een deppende beweging
  3. de insteekopening eventueel af te dekken met een steriel gaasje.
Mogelijk lekt er wat gelig vocht langs de katheter. Dit wordt het 'dragen' van de katheter genoemd. Zolang u geen klachten heeft, kan dit geen kwaad. Wij raden u aan om een gaasje te blijven gebruiken om vlekken in uw kleren te voorkomen. Als de katheter niet lekt, kunt u het gaasje achterwege laten.

Om de zes weken moet de suprapubische katheter gewisseld worden. De eerste wissel vindt bijna altijd plaats op de polikliniek Urologie. Daarna kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts of wijkverpleegkundige.
Meer informatie over de verzorging van de katheter vindt u in de folder 'Omgaan met een katheter'.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan aan de uroloog of verpleegkundige tijdens uw afspraak. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Het telefoonnummer van de polikliniek Urologie is (0314) 32 95 72.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 2120-sep 21