Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Slaapcentrum Slingeland
Keel-, neus- en oorheelkunde
Longziekten
Neurologie

Actigrafie

Actigrafie

Onderzoek naar uw slaappatroon

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort krijgt u een actigrafie. Met een actigrafie krijgen we inzicht in uw slaap-waakpatroon. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Actigrafie
De actigraaf is een armband met een minicomputer. De minicomputer registreert bewegingen en slaat deze op. Zo krijgen we informatie over onder andere:
  • het moment van inslapen;
  • uw slaapduur;
  • het moment van wakker worden;
  • onderbrekingen in uw slaap;
  • uw bewegingen tijdens de slaap.
Een actigrafie is een zeer eenvoudig en niet belastend onderzoek.

Voorbereiding op het onderzoek
U hoeft zich niet voor te bereiden op dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, blijft u deze gewoon innemen, tenzij iets anders met u is afgesproken. Dit geldt ook voor slaapmiddelen.

Ophalen van de actigraaf
De actigraaf wordt in het ziekenhuis bij u omgedaan. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de functieafdeling Neurologie, route 62 (eerste etage). Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar deze afspraak. De laborant doet de actigraaf bij u om en geeft u informatie over het onderzoek. Deze afspraak duurt ongeveer 15 minuten.

Tijdens het onderzoek
U houdt de actigraaf één of twee weken dag en nacht om. U kunt gewoon uw dagelijkse dingen blijven doen. In de periode dat u de actigraaf draagt, houdt u ook een dagboekje bij. Daarin noteert u uw rust- en slaapmomenten.

De actigraaf mag nat worden. U kunt de actigraaf omhouden tijdens het douchen, baden of zwemmen. Doet u de actigraaf toch af? Noteer het tijdstip in het dagboekje.

Pas op met chloor, verf en andere agressieve chemicaliën. Deze kunnen schade veroorzaken aan de actigraaf. De actigraaf is ook niet bestand tegen hoge temperaturen. Doet u daarom bij een saunabezoek de actigraaf af.

Na het onderzoek
Op de afgesproken tijd levert u de actigraaf met het dagboekje weer in bij de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

De uitslag
De uitkomst van de actigrafie wordt door de specialist beoordeeld. De uitslag krijgt u van één van de specialisten van het Slaapcentrum Slingeland (de longarts, neuroloog of KNO-arts). Hiervoor wordt een aparte afspraak met u gemaakt.

Vragen
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de functieafdeling Neurologie. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 2118-feb-24