Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oncologie

Centrale katheter via de arm (PICC-lijn)

Centrale katheter via de arm (PICC-lijn)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
De arts of verpleegkundige heeft voorgesteld om bij u een katheter via de arm (PICC-lijn) in te brengen. In deze folder leest u wat een PICC-lijn is, hoe het wordt ingebracht en hoe u ermee om dient te gaan.

Waarom een PICC-lijn
Voor uw behandeling krijgt u op dit moment regelmatig medicijnen en/of bloed(producten) toegediend via een infuus. Mogelijk wordt er ook regelmatig bloed bij u afgenomen. Een bloedvat kan beschadigd raken als er veel in wordt geprikt. Ook kunnen bepaalde medicijnen irritatie geven aan het bloedvat en hierdoor kan schade ontstaan. Een PICC-lijn voorkomt beschadiging van de bloedvaten. De behandeling is daardoor ook minder belastend voor u.

Wat is een PICC-lijn
PICC staat voor: Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter. Het is een dun flexibel slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm (net boven de elleboogplooi) wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC-lijn ligt vlakbij het hart. Via de PICC-lijn komen de medicijnen in een groot bloedvat terecht, waarna deze verder in het lichaam wordt verspreid. De medicijnen verdunnen snel waardoor irritatie en schade aan het bloedvat wordt voorkomen.

We gebruiken de PICC-lijn om:
De PICC-lijn kan maximaal een jaar blijven zitten.
PICC-lijn

Voorbereiding
Voor deze ingreep is geen voorbereiding nodig. Als u bloedverdunners gebruikt kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Het inbrengen van de PICC-lijn

Waar meldt u zich
U wordt even opgenomen op een verpleegafdeling. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht.

Het inbrengen van de PICC-lijn vindt plaats op de afdeling Radiologie. Het inbrengen van de lijn wordt gedaan door een physician assistent of radioloog. U wordt vanaf de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie gebracht.

Hoe verloopt het inbrengen
De PICC-lijn kan in beide armen worden ingebracht, maar de voorkeur gaat uit naar de arm die u het meeste gebruikt (meestal is dat de rechterarm). Het inbrengen van de lijn gebeurt op een steriele manier, dat wil zeggen 'vrij van ziektekiemen'. Daarom draagt de behandelaar die de lijn inbrengt een schort, mondmasker en steriele handschoenen.

U gaat op een behandeltafel liggen met uw armen naast uw lichaam. De betreffende arm wordt steriel afgedekt en vervolgens zoekt de radioloog het bloedvat op met behulp van een echoapparaat. Zodra het bloedvat duidelijk in beeld is gebracht, wordt de insteekplaats verdoofd door middel van een injectie. Dit kan een vervelend gevoel geven. Hierna schuift de behandelaar de PICC-lijn op in het bloedvat. Dit hoort u niet te voelen.

Mogelijk wordt er ter controle nog een röntgenfoto van uw borstkas gemaakt.

Het inbrengen van de PICC-lijn duurt in totaal ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het inbrengen
Na het inbrengen wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Mogelijk is er een drukverband op de insteekopening aangebracht om nabloeden te voorkomen. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, temperatuur en de insteekopening. Als het goed met u gaat mag u een uur na de ingreep naar huis.

Het vastzetten van de PICC-lijn
Een klein gedeelte van de PICC-lijn bevindt zich buiten het lichaam. Op de insteekopening komt een doorzichtige pleister (Tegaderm) zodat er geen bacteriën in uw lichaam kunnen komen. Een speciale fixatiepleister (Statlock) zorgt ervoor dat de PICC-lijn op zijn plaats wordt gehouden.

Verzorging van de PICC-lijn
Als u in het ziekenhuis verblijft, dan verzorgt de verpleegkundige de PICC-lijn. Bent u niet opgenomen in het ziekenhuis? Dan kunt u met de PICC-lijn naar huis. De verpleegkundige schakelt voor u de thuiszorg in om de PICC-lijn te verzorgen. De benodigdheden krijgt u mee vanuit de apotheek bij het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt niet alle kosten van de benodigdheden. Een klein deel moet u zelf betalen.

Het is belangrijk dat de PICC-lijn goed schoon blijft. De verpleegkundige:

Aandachtspunten
Om problemen met de PICC-lijn te voorkomen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende aandachtspunten:

Problemen met de PICC-lijn
Een enkele keer kan een PICC-lijn en/of het inbrengen ervan complicaties geven. Neem direct contact op met het ziekenhuis in de volgende gevallen:
In de volgende gevallen kunt u de volgende dag contact opnemen met het ziekenhuis:

Contact opnemen bij problemen
Belt u bij problemen naar de Dagbehandeling Oncologie. De Dagbehandeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 via telefoonnummer (0314) 32 97 46. Buiten deze tijden wordt u via dit nummer doorverbonden met verpleegafdeling B1 (Oncologie).

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige. Als u telefonisch contact op wilt nemen, kunt u van maandag t/m vrijdag contact opnemen met het verpleegkundig oncologisch spreekuur. Het telefoonnummer is (0314) 32 97 34.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2084-feb-24