Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Radiologie
Orthopedie

Barbotage

Behandeling van een verkalkte ontstoken pees in de schouder

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft een chronische ontsteking aan één van de pezen in uw schouder. Deze ontstoken pees is gedeeltelijk verkalkt. Uw behandelend arts heeft u een barbotage voorgesteld. Barbotage wordt ook wel needling genoemd. De verwachting is dat uw klachten door deze behandeling afnemen. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt, welke voorbereidingen u dient te treffen en wat u van de behandeling kunt verwachten.

Zwangerschap
Bent u zwanger? Overleg dan met uw behandelend arts of een barbotage op dit moment de beste behandeling voor u is.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen is het van belang dat u zich goed voorbereidt:
  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan dient u hier minimaal twee dagen voor de behandeling mee te stoppen. Bent u onder controle bij de Trombosedienst of is het niet mogelijk om te stoppen met bloedverdunners? Neem dan contact op met uw behandelend arts.
  • Bent u overgevoelig voor bepaalde medicijnen? Vertel het uw arts. Tijdens de behandeling worden de bestanddelen corticosteroïden en lidocaïne gebruikt.
  • U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden. Zorg ervoor dat er iemand is die u weer naar huis kan begeleiden of maak gebruik van het openbaar vervoer.
  • Wij raden u aan om op de dag van de behandeling bovenkleding te dragen die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
Verder hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U mag gewoon eten, drinken en indien nodig uw medicijnen gebruiken (met uitzondering van bloedverdunners).

Waar meldt u zich
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de secretaresse van de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62). Zij vertelt u waar de behandeling plaatsvindt.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de secretaresse van de afdeling Radiologie. Zij is op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

De behandeling
Tijdens de behandeling ligt u met ontblote schouder op uw zij op de behandeltafel. U kunt een bh of hemd zonder mouwen aanhouden. De radioloog of physician assistant gebruikt echografie om te kijken waar de kalk zich precies bevindt. Om duidelijke beelden te krijgen, smeert de radioloog of physician assistant eerst een niet-vette gel op uw schouder. Met een zender/ontvanger beweegt de radioloog of physician assistant vervolgens over uw schouder om de verkalking duidelijk in beeld te krijgen.

Daarna ontsmet de radioloog of physician assistant de huid en krijgt u een plaatselijk verdovende injectie in uw schouder. Deze verdoving werkt binnen een paar minuten. De behandeling kan daardoor vrijwel direct plaatsvinden.

Vervolgens prikt de radioloog of physician assistant met een naald meerdere malen in de verkalkte pees. De kalk brokkelt hierdoor in kleine stukjes en kan sneller door het lichaam worden afgevoerd. De radioloog of physician assistant gebruikt echografie steeds om te kijken waar de kalk zich bevindt.

Door het prikken in de pees wordt ook de doorbloeding van de pees gestimuleerd. Een goede doorbloeding zorgt voor een beter herstel van de pees.

Aan het eind van de behandeling spuit de radioloog of physician assistant een ontstekingsremmend en pijnstillend middel in de slijmbeurs rond de aangedane pees. Hierdoor verminderen de pijn en irritatie van de pees.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling
Om uw schouder zo veel mogelijk te ontlasten, mag u na de behandeling niet zelf autorijden en fietsen. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.

U mag na de behandeling meteen naar huis. Tot een week na de behandeling kan de schouder erg pijnlijk zijn. Dit is normaal. Wij adviseren u om thuis direct al te beginnen met pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol).

De eerste twee dagen na de behandeling mag u niet zwaar tillen of sporten.

Contact opnemen
Heeft u een rode, gezwollen schouder en krijgt u hier ook koorts bij? Neem dan contact op met de secretaresse van de afdeling Radiologie. Zij is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 05. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Verwachte resultaat
Bij 75 tot 80% van de mensen die deze behandeling krijgt, geeft de behandeling een goed resultaat. Dat wil zeggen dat de klachten zijn afgenomen tot een aanvaardbaar niveau. Het kan ook zijn dat de behandeling niet het gewenste effect heeft. Als de klachten blijven bestaan, kan de behandeling na drie maanden opnieuw worden uitgevoerd.

Controleafspraak
Zes weken na de behandeling heeft u een controleafspraak bij de orthopeed. Na de behandeling kunt u hiervoor een afspraak maken door te bellen naar de polikliniek Orthopedie, telefoonnummer: (0314) 32 96 18.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De afdeling Radiologie is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 05.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2087-okt 22